A Fővárosi Könyvtár értesítője 1911

1911 / 1. szám

BULLETIN DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE BUDAPEST TARTALOM i Betűrendes tárgymutató ..................................... 1 J elentés 1910-ról .................................................... 5 Ú j szerzemények 1911 január-február .......... 19 K önyvtártan. Könyvészet..................................... 19 Á ltalános munkák ................................................. 26 B ölcsészet........................... 27 V allás és Egyház............... 28 T ársadalomtudomány. Társadalmi kérdés .. .. 28 Statisztika. Demológia......................................... 37 K özgazdaságtan ..................................................... 39 M unkáskérdés és -törvényhozás......................... 57 S zegényügy. Jótékonyság..................................... 64 Á llamtudomány........................................................ 67 J ogtudomány ............................................................ 72 □ Közjog és Közigazgatás........................................ 76 □ Pénzügytan................................................................ 86 □ Közművelődés. Közoktatás................................. 90 □ Történelem............................................................... 95 g Földrajz és Etnológia .......................................... 96 g Természettudomány ............................................ 97 g Közegészségügy. Orvostudomány ...................... 97 g Nyelvészet ................................................................102 g Új kurrens folyóiratok............................................101 g Az olvasószobában kitett folyóiratok .................103 g Adományozók jegyzéke................. 107 g Hirek és közlések ................ 109 a Betűrendes névmutató ......................................... 109 A könyvtár némely kiadványa már teljesen elfogyott vagy fogytán van : kérjük a Közlemények vagy Értesítő tulajdonosait» hogy olyan egyes számokat, amelyekre szükségük nine», nokunfc visszaküldeni sziveakeditnek.

Next

/
Thumbnails
Contents