A Fővárosi Könyvtár értesítője 1909

TARTALOMJEGYZÉK — TABLE DES MATIERES A Fővárosi Könyvtár 1908-ban....................... 3 A Fővárosi Könyvtár az 1909. év első felében 91 Útmutató a Fővárosi Könyvtár látogatói számára 31 Varró István: Magyar társadalomtudományi bibliográfia 1908-ról .................................. 77 B asch Imre: Könyvtári impressziók Ameriká­ból. I. II................................................131, 187 K urrens folyóiratok jegyzéke 1909-ben ... 10 I. Pótlék a községi pénzügy katalógusához. 1908...................................'............................ 21 A Fővárosi Könyvtár szerzeményei 1909 januárjától decemberéig ... 39, 92, 134, 190 r, • Betűrendes tárgy- es névmutató az 1909. évi szerzemények jegyzékéhez....................... 242 Adományozók jegyzéke 1909-ben 85, 123, 179, 242 Apró közlemények: A berlini városi könyvtár rendeltetése . . 25 A brooklyni könyvtárosnői iskola .... 25 Budapest nagyobb könyvtárai 1907-ben 86 Magyar városi könyvtárak 1907-ben ... 86 Brooks Adams a nyilvános könyvtárakról 87 ■jKörösy József könyvtára........................... 125 Am erikai és budapesti könyvtári statisztika 125 A közkönyvtár a politikai elméletben és gyakorlatban.......................................... 126 Híre k a Fővárosi Könyvtárból ................ 182 B udapest nagyobb könyvtárai 1908-bau . 255 La Bibliothéque municipale en 1908 .... 3 La Bibliothéque municipale dans la premiere moitié de l’année 1909 ............................... 91 G uide des visiteurs de la Bibliothéque muni- cipale............................................................. 31 V arró, Etienne: Bibliographie sociologique hon- groise de 1908 .............................................. 77 Ba sch, Eméric: Impressions d’Amérique. I. II..........................................................131, 187 Liste des périodiques courants de la Bibiio- théque en 1909 10 Ier Supplément au Catalogue des finances communales. 1908 ....................................... 21 Publications entrées á la Bibliothéque en 1909 .................................. 39, 92, 134, 190 T ables alphabétiques des matiéres et des noms des auteurs contenues dans les listes des publications entrées á la Bibliothéque durant I’an 1909 ........................................... 242 Donations á la Bibliothéque en 1909 . . 85, 123, 179, 242 Miscellanées: Les buts de la Bibliothéque communal de Berlin............................................ 25 L ’école des bibliothécaires - femmes á Brooklyn............................................ 25 L es grandes bibliothéques de Budapest en 1907 .............................................. 86 L es bibliothéques communales hongroises en 1907 ............................... 86 Brooks Adams sur les bibliothéques publi­ques.................................................... 87 La bibliothéque de feu Joseph Kőrösy . . 125 Statistique des bibliothéques americaines . 125 La bibliothéque publique dans la théorie et dans la pratique poiitiques .... 126 Nouvelles de la Bibliothéque municipale . 182 Les grandes bibliothéques de Budapest en 1908 .............................................. 255

Next

/
Thumbnails
Contents