Fejér Megyei Történeti Évkönyv 11. (Székesfehérvár, 1977)

FEJÉR MEGYEI TÖRTÉNETI ÉVKÖNYV 11 1977 SZÉKESFEHÉRVÁR A TARTALOMBÓL: RAKÖCZI-TANULMANYOK Jenéi Károly: Fejér megye a Rákóczi-szabadság­harc idején — _ — — — — g Kállay István: Az 1704. januári székesfehérvári kongresszus — — — — — — — — — 21 Somkuti Éva: Rákóczi hívei Székesfehérváron — 25 Móra Magda: Kurucok Székesfehérváron — — — 29 Jenéi Károly: Szekeres István kuruc brigadéros — 33 Farkas Gábor: Fejér megye népe a Rákóczi-sza­badságharc idején — — — — — — — 43 KÖZLEMÉNYEK Buzási János: Néhány adalék Székesfehérvár 1601. évi visszafoglalásának történetéhez — — 55 Farkas Gábor: Adatok a dunántúli végvári harcok történetéhez. A Fehérvár térségéből indí­tott török harcok — — — — — — — 69 FORRÁSOK Bél Mátyás: Fejér vármegye leírása — — — — 83 (Fordította és bevezette Frokopp Gyula) |Eperjessy Kálmán: j Fejér megye II. József kori katonai leírása — — — — — — — — 119 Pesty Frigyes: Fejér megye helységnévtára. (Be­vezette, jegyzetekkel ellátta Fárniczky Jó­zsefné) — _ — — — — 161 Kállay István: Adatok a Vörösmarty család törté­netéhez — — 307 ÉLETRAJZOK | Stolmár László :| Stolmár Sebestyén — — — — 309 Farkas Gábor: Beregi Nándor — — — — — — 315 Zusammeníassung — — — — — — — 321 Hely-, név- és tárgymutató (Makk ay János) 329

Next

/
Thumbnails
Contents