Fejér Megyei Történeti Évkönyv 6. (Székesfehérvár, 1972)

A tartalomból: TANULMÁNYOK : Czakó Sarolta: Székesfehérvár szabad királyi város igazgatása 1688—1740 (?) Kállay István: Az adózás története Székesfe­hérvárott a XVIII. században (49) Szerényi Imre: Kísérlet a megyei igazgatás átalakítására n. József korában (73) Balázs László: Az ipari és kereskedelmi tő­kefelhalmozás a XIX. század első évtize­deiben Fejér megyében < 91 ) Degré Alajos: Szavazási rend a megyegyű­léseken 1848 előtt (121) Farkas Gábor: Fejér megye politikai viszo­nyainak vázlata a dualizmus korában (141) Strasszer György: Pártviszonyok és politikai küzdelmek Fejér megyében 1946—1947-ben (155) KÖZLEMÉNYEK: Móra Magda: A ratio educationis megva­lósítása Fejér megyében (199) Sándor Pál: Az úrbéres népesség megoszlása Fejér megyében (215) Vass Előd: Székesfehérvár XVI. századi tö­rök forrásai (275) Lukács László: A velencei szőlőhegy népi hajlékai (299) Pera Ferenc: A kisgyón-balinkai bányaüzem hatása környezetére (313) Jenéi Károly: Réz József jakobinus orvos pere (321) ÉLETRAJZOK

Next

/
Thumbnails
Contents