Fejér Megyei Történeti Évkönyv 6. (Székesfehérvár, 1972)

6 A tartalomból: TANI) LMÁN YOK: Az Aranybulla. Közzéteszi: Érszegi Géza (5) Kállay István: Székesfehérvár város hitel­ügyletei a XVIII. század második felében (27) Farkas Gábor: A tőkés viszonyok kialakulá­sának és fejlődésének néhány kérdése Fejér megyében (39) Kadácsiné István Sarolta: Fejér vármegye közigazgatása a kiegyezés korában (B7) Dani Lukács: A párt- és a tömegszervezetek munkájának főbb vonásai a Dunai Vasmű építésén. III. (91) KÖZLEMÉNYEK: Kállay István: A székesfehérvári városi kor­mányzat szervei és személyei 1688—1790 (107) Farkas Gábor: Politikai mozgalmak Székes­fehérváron a két világháború közötti időben (151) FORRÁSOK: Tanka János: Szánthó Gábor abai református segédlelkész feljegyzései az 1848 -49-es évekről (165) Jenéi Károly: Iratok Fejér megye török hó­doltságkori történetéhez (171) Móra Magda: Források Fejér megye török­kori történetéhez (211) >íagy Lajos: Adatok Fejér megye történeti­földrajzi névanyagához (227) ÉLETRAJZOK: Kállay István: Hiemer Mihály (313) Farkas Gábor: Balogh János (:il!»)

Next

/
Thumbnails
Contents