Fejér Megyei Történeti Évkönyv 5. (Székesfehérvár, 1971)

FEJÉR MEGYEI TÖRTÉNETI ÉVKÖNYV 5—1971 TANULMÁNYOK: Jenéi Károly: Székesfehérvár körülzárása és visszafoglalása 1688-ban. Czakó Sarolta: Székesfehérvár igazgatásának története 1711—1740. Kállay István: Székesfehérvár haszonvételei 1688—1790 között. fj< v~ Balázs László: 100 éves harc az ácsai urada­lomért. KÖZLEMÉNYEK: Szilárdfy Zoltán: Egy ercsi délszláv képes ponyvairat. Somkúti Éva: Székesfehérvár harmadik város­kapujának történetéhez. Farkas Gábor: Nagybirtokosok Fejér megye­ben a török kiűzése után. j FORRÁSOK: Érszegi Géza: Fejér megyére vonatkozó ok­levelek a székesfehérvári keresztes konvent magánlevéltárában, 1193—1542. Farkas Gábor: Fejér megyei kézműves ársza­bás 1746-ból. Móra Magda: Fejér megye népessége II. József korában. Kállay István: Manufaktúra alapítási kísérlet Székesfehérvárott 1765—1769 között. ÉLETRAJZOK , 1 ' r , i ' /

Next

/
Thumbnails
Contents