Evangéliumi Hírnök, 2004 (96. évfolyam, 1-3. szám)

2004-01-01 / 1. szám

VOL. 96. NO. 1, JANUARY 2004. 96. ÉVF. 1. SZÁM, 2004. JANUÁR Hungarian Baptist Convention of North America Since 1908 Az Eszak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség lapja “AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16) CÉLTUDATOS HÍVŐ ÉLET A GYÜLEKEZETBEN GALILEAI MEDITÁCIÓ “Az Úr van ott!” (János 21:7) Reggeledet!. A csónakban néhány fáradt tanítvány evezett a part Jelé. A szürkületben látni lehetett, hogy ott valaki várja őket. A hangját is meghallották: "Fiaim, van-é valami ennivalótok?" Szélcsend volt. A viz tükörsima. Most is az. Kedvem volna kiáltani, de inkább hallgatok. Nézem, mit O is látott: a tengert, a dombokat s a Feltámadottra gondolok. Halászok, bűnösök barátja, mondd, hogy lehet, hogy János felismert a szürkületben? "Az Úr van ott! ” - kiáltotta, inig a többi hat tanítvány csak eg}’embert látott a parton. Talán mert jobban szeretett? Mondd, hogy lehet, hogy Péter azonnal kiúszott hozzád, míg társai a hajóval vesződtek? Mester! Add János szemeit nekem! Hadd lássam én is, hogy merre vagy. Hadd ismerjelek föl szürkületben is. S hadd mondjam el, mint egyszerű halászod másoknak is: az Úr van ott! S add nekem Péter gyorsaságát! Hozzád úszni, Jutni, könyörögni, énekelni jó. Téged keresni, utadat járni gyönyörűség. Hangodat hallani áldások kezdete. Mintha e hegyek ma is visszhangoznák egykori szavaidat, amint halászaidhoz így szóltál: "Vessétek ki a hálót a hajónak jobb oldata felöl és találtok." Alakod ma szemekkel nem látható, hangod nem a fülünkkel hallható. De itt vagy, amint a tó csendes vizét szeli hajónk, és ott vagy, hol tanítványaid kereső tekintettel a szürkületben s az élet gondjain át is Téged keresnek. Herjeczki Géza Genezáret tava, 1985. Amikor egy gyermek megszületik, automatikusan része lesz az emberiség nagy családjának. Ugyanakkor szük­ségszerűen tagja lesz egy konkrét, hagyományos családi körnek is, ahol szülei gondozását, oltalmát, nevelését élvezve fejlődik, növekedik. így van ez lelki téren is. Amikor újjászülettünk, Isten nagy családjának tagjai lettünk, de szükségünk volt arra is, hogy tagjává legyünk Isten családja egy helyi egy­ségének, a gyülekezetnek. Az újszövetségi gyülekezet nem egy emberi szervezet, hanem Isten alkotása (a Szentlélek hózta létre pünkösd nap­ján), O élteti, tartja meg (a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat - Mt 16: 18), ad növekedést {az Úr pedig minden napon szaporítja vala a gyülekezetét az iidvöziilőkkel - Csel 2:47). Megtért és újjászületett hívők közössége az (eklézsia = kihívottak közössége). A gyülekezet egy élő, dinamikus organizmus. Pál a Krisztus testének mondja a gyülekezetei. Ti pedig a Krisztus teste vagytok és tagjai rész szerint. (lKor 12:27) Sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk. (Rm 12:5) Es 0 (Krisztus) a feje a testnek, az egyháznak. (Kol 1:18) Te tagja vagy-e egy gyülekezetnek, vagyis Krisztus testéhez tartozol-e? Nem azt kérdezem, hogy jársz-e gyülekezetbe? Nagy különbség van látogató és tag között. Örülünk a látogatóknak, várjuk is őket. De tudjuk, hogy látogatók. Most itt vannak, legközelebb máshova mennek. Ott is örülnek nekik, meg a harmadik gyülekezetben is. Mivel sehol sincsenek otthon, sehol sem vállalnak szolgálatot, felelősséget, áldozatot. Te tagja vagy-e egy helyi gyülekezetnek, ahol számítani lehet rád, ahol feladatot bízhatnak rád, s ahol otthon érezheted magad? Ne elégedj meg a látogató, a vendég státuszával, mégha kényelmes is, ha megszeretted és megszoktad is. Örülök annak, hogy sokan eljöttetek a New York-i iíjűságira. Engedjétek meg azonban ezt a kérdést: még mindig csak látogatói vagytok a gyülekezeti, közösségi alkalmaknak, vagy már fele­lősségteljes tagjai is vagytok valahol egy helyi gyülekezetnek? A gyüleke­zeteinknek is szüksége van rátok, de - talán még inkább - nektek volna szük­ségetek a gyülekezetre. Hogyan lehetsz tagja a gyüle­kezetnek? Megtérés és újjászületés, valamint - ha baptista gyülekezetről van szó, bemerítés által. Miért szükséges, hogy tagja légy egy helyi gyülekezetnek? Azért, hogy gyakorlatban is alkalmazni tudd, amit elméletileg már olyan jól ismersz. Meg­tért és újjászületett életed gyakorlati, valóságos szolgálati területet kap ott. A gyülekezetben formálja, alakítja gyer­mekeit az Úr. A valóságos emberi folytatás a 4. oldalon A TARTALOMBÓL l * 8 «8 S J English Section - page 8-9. j * Újévi írások, üzenetek J « Gyülekezeti hírek: Clevelend, 1 * Torontó * * * ' Amivel csordultig van a szív... ; * Hangos (Audio) Biblia ' « Misszió Mezőre Készülünk - l » Kulcsár Attila, Mikó István * * *

Next

/
Thumbnails
Contents