Evangéliumi Hírnök, 2003 (95. évfolyam, 1-11. szám)

2003-01-01 / 1. szám

VOL.95.NO. 1, JANUARY 2003. 95.ÉVF. 1. SZÁM, 2003. JANUÁR Hungarian Baptist Convention of North America Since 1908 Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség lapja “AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16) MEGŐRIZ TELJES BÉKESSÉGBEN ! (Ésaiás 26:3) Jó tudatosítanunk, hogy minden Isten ajándéka. Minden tökéletes és jó aján­dék tőle származik, így az új esztendő is, amelynek küszöbét alig, hogy átléptük. Uram, csak egy vagyok... Uram, csak egy vagyok a sok között, Ki bár rongyos ruhába öltözött, Vendégeid sorába híva lenni, Királyi nagy menyegződre menni, Szegényen bár, de úgy szeretne! Mégis talán, ha meglehetne... Rongyos ruhámra félve, hogyha még Tekintni olykor elfelejtenék, Azért előttem mégis ott lebeg Aranytermed, s a szívem úgy remeg! Aranytermed, s az én ruhám, és Ajkamra félve jön könyörgés: Nem az első helyre ülnék, Uram. A meghívottak mellett boldogan Húzódnék félre, félre, messzire: A díszes asztalnak legvégire; Szívem mélyén azért repesve! Uram, talán ha meglehetne... Uram, nem kellenének drága ételek: Nem tennék úgy én, mint az emberek, Akik jólétre jutnak: erre már Kívánságuk felhőkben egyre jár. Ily ember morzsát is ehetne! Uram, talán így meglehetne... Uram, tudom, sok minden útban áll; Azért szívem mégis remélve vár... Kegyelmednek sugára végre tán Dicsőn csillogva irányulna rám. Boldoggá engem ez tehetne. Uram, óh, bárcsak így lehetne... Haraszti Sándor (Soltvadkert, 1937.) A Szentírás kijelentése alapján bátran hirdetjük, hogy ez is kegyelmi idő, mégpedig az Úr jókedvének Esztendeje. Forduljunk teljes lényünkkel Gond­viselő Istenünkhöz, aki ma is nagy örömmel és készségesen elfogad. Min­dannyiunkat áldott vezetéséről kíván biztosítani. Ez határozza meg az esz­tendőt, és ettől függ életünk boldogsága. Ennek a ténynek megtapasztalása kész­tet arra, hogy mondjuk el minden em­bernek Isten Örömüzenetét, ami igen áldott gyakorlati megtapasztalást nyújt­hat az esztendő minden napjára. Szerető Istenünk, Ésaiás próféta által mondja nékünk ezeket az igéket: “Kinek szíve reád támaszkodik, megőrződ azt teljes békében, mivel Tebenned bízik!.” Olyan útravaló ez, amelynek értéke igen nagy, gyakorlati haszna pedig felmérhetetlen. Igénkben három gyakorlati igazságot jegyezzünk meg, melyeket alkalmazzunk is éle­tünkben. A fölkínált kegyelem Isten minden munkája csupa kegye­lem. Mi csak büntetést, ítéletet érdem­iünk, mert bűnösök vagyunk. A bűnnek zsoldja pedig halál. Kiérezhető az Igében Istennek mindenki számára felkínált kegyelme, amely szerint szí­vével Istenre támaszkodhat. Egy embert sem zár ki ebből a kegyelemből, sőt mindenkinek készségesen felkínálja. Igen, ma még a Mindenható Istenre támaszkodhat a te szíved is. Ezt Ő reád bízza. Igen sokan vannak, akik nem teszik ezt, noha megtehetnék, csak akarniuk kellene, mert az Úr ezt mindenkinek felkínálja és biztosítja. Szívünk gyenge, ingadozó, csalárd, törékeny és kiszámíthatatlan. Utunk kemény, veszélyes; erőnk feletti pró­bákkal és kísértésekkel teljes. A mi Teremtő Istenünk jól tudja, hogy szük­ségünk van Őreá, azért kínálja fel magát nékünk. Ha érezed, hogy Istenre van szükséged életedben, íme Ő kéznél van. Igénybe veheted teljes bizalommal és javadra lesz. Jegyezd meg jól, hogy Ő nem erő­szakolja magát senkire, te reád sem. Azonban készen áll, hogy jelenlétével megajándékozzon téged. Azért kínálja ma is Önmagát. Szabad néked is Isten­nel indulni és járni ebben az évben, sőt, egész életeden át! A személyes tennivaló A kegyelem teljes felkínálásával az Úr rámutat személyes feladatunkra is. Egyértelművé teszi minden ember szá­mára, hogy ez nem csak lehetőség, de feladatunk is, hogy szívünkkel Istenre támaszkodjunk. Benne biztos, örök szikla alapunk van. Az Úr biztos Segí­tőnk minden körülmény között. Bármi­lyen lesz az utunk, bármilyen veszély és próba vár reánk, Reá mindig számít­hatunk. A feltétel: hogy a szívünkkel folytatás a 3. oldalon A TARTALOMBÓL English Section - page 8-9. Újévi írások, versek, a MABA VISz Elnökének köszöntője Gyülekezeti hírek: Cleveland, Chicago, Detroit, Kipling VEI: Christopher Columbus Isten előtt nincs kibúvó Lapozgassuk a Bibliát (91) Valóban - A boldogságról Vasárnapi iskola

Next

/
Thumbnails
Contents