Evangéliumi Hírnök, 2001 (93. évfolyam, 1-12. szám)

2001-01-01 / 1. szám

VOL.93.NO. 1, JANUARY 2001. 93.ÉVF. 1. SZÁM, 2001. JANUÁR Hungarian Baptist Convention of North America Since 1908 Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség lapja “AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16) IRGALMASSÁG, BÉKESSÉG ÉS SZERETET “Irgalmasság, békesség és szeretet adassék néktek bőségesen ” (Judás 2) A Magyar Baptista Világszövetség elnökének újévi levele Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Gondviselő Istenünk kegyelmesen átsegített minket a harmadik évezredbe. ÚJÉVI KÉRÉS Isten erejével a mázsás teher könnyű, mint a szalmaszál - nélküle mázsás súly a szalmaszál is. (Luther) Láttam, Uram! Egyik béna volt, a másik aszott, sárga., vagy nem volt lába... De a Te fényed hullt a betegágyra! Hitükkel elrejtőztek nálad, és úgy hordozták mázsás terhüket a Te erőddel, mint a szalmaszálat. És láttam szalmaszál alatt roskadozókat. Mert mázsás teher könnyű, mint a kis szalmaszál, Veled. De nélküled a szalmaszál is mázsás súly lehet. Új évbe indulok, és nem tudom, mi vár rám. Csak azt tudom: velem vagy, nem hagysz árván. Csak azt tudom: utam már kijelölted. Mint bízó gyermek, járhatok előtted. Te mérsz Id bút, örömöt, munkát, terhet, s irgalmad mindegyikbe áldást rejtett. Csak egyet adj: hogy céliránt haladjak hogy szalmaszálak alatt ne roskadjak! És ha szereteted mázsás teherrel tenné próbára ezt a gyenge vállat - segíts úgy vinni mázsás terhemet a Te erőddel - mint a szalmaszálat! Túrmezei Erzsébet Mélységes hála tölti el szívünket a má­sodik évezred utolsó évében megta­pasztalt, reánk áradó kegyelemért és a sok-sok áldásért. Istennek legyen érette örök hála! Az apostoli áldáskívánás rámutat a Krisztusban található, minden hívő számára biztosított bővölködő életre. Ennél jobbat, többet nem kívánhatunk. Ezt kívánom én is minden magyar baptista testvéremnek bárhol e világon. Mennyei Atyánk bőségesen adta magyar baptista népünkre irgalmát, békességét és szeretetét. Jubileumi évet ünnepeltünk 2000-ben. Ennek kima­gasló eseménye volt számunkra a Mag­yar Baptisták II. Világtalálkozója, amelyet Nagyváradon rendeztünk meg augusztus 11-13 között. Közös örö­münkre szolgált, hogy a világ számos országából mintegy 5-6000 magyar baptista ünnepelt együtt az Úr színe előtt. Együtt dicsőítettük Megváltó Urunkat, egymás hite által épülve, megújulva. Számunkra ez igen jó és bőséges útravaló volt az új évezred első esztendejének megkezdésére. Szeretnék köszönetét mondani ezúton is a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetségének és rende­zőbizottságának az erőfeletti munkáért, amit a Találkozó érdekében példásan végeztek. Gondolunk itt arra a sok önkéntes munkát végző fiatalra és idősebb testvérre is, akik önzetlen szeretettel szolgáltak már a Találkozó előkészítésén, majd annak egész ideje alatt, sőt befejezése után is. Szívélyes köszönetünket tolmácsolom minden áldozatos szolgálatért. Köszönetét kívánok mondani a Magyarországi Baptista Egyháznak és az Észak Amerikai Magyar Baptista Szövetségnek, valamint a Baptista Közösségeknek, Gyülekezeteknek, vál­lalkozóknak és magánszemélyeknek, akik oly nagylelkűen részt vállaltak az anyagi és lelki szolgálatokból. Minden segítséget hálás köszönettel könyvelünk az Úr nevében. Isten gazdag áldását kívánjuk és kétjük minden szervezet és magánszemély életére, munkájára. Ismételten átéltük, hogy az Úr bősé­gesen megáldja az O oltárára tett keveset, hiszen így valósult meg a Világtalálkozó! Nagy örömmel szol­gálhattunk Isten dicsőségére és egymás lelki épülésére a Lélek egységében. Megtapasztalt valóság lett szá­munkra az Ige hármas áldása, mely szerint bőségesen adatott nékünk az irgalom, békesség és szeretet. Szent elhatározások születtek szívünkben az Isten és egymás iránti szeretetre és hűséges szolgálatra. Világosabbá lett előttünk a reánk váró nagy feladat, melyet végeznünk kell, kezdve a ma­gunk Jeruzsálemétől, a földnek végső határáig. Ez pedig nem más, mint a folytatás a 3. oldalon A TARTALOMBÓL English Section - page 8. Ébredés - új rovatunk Millenniumi Emlékpark Budapesten Gyülekezeti hírek: Kipling, Saskachevan Melbourne, Ausztrália Szent István király emlékezete Spurgeon: Puritán Káté (8) Illusztrációk

Next

/
Thumbnails
Contents