Evangéliumi Hírnök, 2000 (92. évfolyam, 2-12. szám)

2000-02-01 / 2. szám

Balk Margit: r Áldás forrás a siralom völgyében (Zsolt 84:7-8) (Hányszor elkérdeztem magamtól: mi lenne velem, ha nem ismerném az Isten Igéjét? Ha nem olvashatnám, ha nem rejthetném szívembe? Ha nem volna lábamnak szövétneke és nem lenne életemnek világossága? (Zsolt 119:105) Ó mily boldog tudat, hogy nem így van. Csodálkozom, hogy tudnak sokan (a hívők közül is) meglenni, ha életükre nem derít fényt az Isten beszéde. Homályban járnak, megütköznek fényes nappal; nem ismerik fel helyzetüket, sem változtatni rajta nem tudnak. Azért említem ezt most, mert a napokban ismét megtapasztaltam Isten Igéjénekfelderítő hatalmát saját életem felett.) LÁBAMNAK SZÖVÉTNEKE 119. Zsoltár 96-106 96. Látom, minden tökéletes dolognak vége van, de a te parancso­latodnak nincs határa. 97. Mely igen szeretem a te tör­vényedet, egész napestig arról gon­dolkodom! 98. Az én ellenségeimnél böl­csebbé teszel engem a te paran­csolataiddal, mert mindenkor velem vannak azok. 99. Minden tanítómnál értelme­sebb lettem, mert a te bizonyságaid az én gondolataim. 100. Előrelátóbb vagyok, mint az öreg emberek, mert vigyázok a te határozataidra. 101. Minden gonosz ösvénytől visszatartóztattam lábaimat, hogy megtartsam a te beszédedet. 102. Nem távoztam el a te ítéle­teidtől, mert te oktattál engem. 103. Mily édes az én ínyemnek a te beszéded; méznél édesbb az az én számnak! * Zsolt. 19,11. 104. A te határozataidból leszek értelmes, gyűlölöm azért a hamis­ságnak minden ösvényét. 105. Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. 106. Megesküdtem és megállóm, hogy megtartom a te igazságodnak ítéleteit. * Nehem. 10,29. Újból beteg vagyok. Utolért ez a járványos hűlés. Bekebeleztem. Ismét a Siralom Völgyében járok. Nagyon szeretem a 84. Zsoltár 7-8 versét: “Atmenvén a Siralom Völgyén forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai eső! Erőröl-erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon!” Régen féltem a Siralom Völgyétől, mert nem ismertem. Mióta egyre többet járok benne, megszerettem. Miért? Azért, mert áldások forrásai fakadnak fel benne, amikor átmegyek rajta. Ha nem mennék át rajta, - Isten megkímélne tőle, áldás sem áradna, forrás sem fakadna. Erőről-erőre sem jutnék. Nem ismerném meg magamat sem a nyomorúságban, de az Urat sem: mily dicsőséges tud leírni az 0 csodáiban, amit velünk cselekszik. Nagyon sze­gény lennék, ha nem dicsekedhetném el vele, hogy mily források fakadnak fel Siralmaink Völgyében és milyen áldá­sok borítják el azt. Itt van például a legutóbbi kézenfekvő eset. Pár nappal ezelőtt el akart keseríteni az ördög. Mind azt hajtogatta: minden hiába, ez a betegség a halálba visz! Már majdnem elhittem, amikor jelentkezett egy jó ellenige: 1. Semmi felöl ne aggódjatok! (Fii 4:6). Tudtam, hogy imádságaimban fel kell tárnom minden alkalommal kíván­ságaimat hálaadással az Isten előtt - és miután ezt tettem - Istennek békessége minden értelmemen felül, megőrizte szívemet és gondolataimat a Krisztus Jézusban! Ez már győzelem volt! Az Igének való engedelmesség ilyen precí­zen működött. Fölfakadt az első forrás és ontotta tovább áldásdús üde hűs vizét. 2. És lesz az Úr nyomorultak kővára, kővár a szükség idején! (Zsolt 9:10) Megörültem ennek az ígéretnek: Most van a szükség ideje, elérkezett. De vajon elég nyomorultnak talál-e az Úr ahhoz, hogy kővárába bevigyen? Beleenge­­dem-e magam szent, ölelő karjaiba, rábízva egész életemet úgy, hogy: legyen meg Uram, a Te akaratod!? A szegények elnyomása miatt, a nyomo­rultak nyögése miatt legott felkelek - azt mondja az Úr - és biztonságba helyezem azt, aki arra vágyik (Zsolt 12:6). Ez is megtörtént: Lábainál pihenek csendesen Soha sem volt ilyen jó ne­kem... Figyeljük tovább, van-e még olyan áldás-forrás, ami csak a Siralom Völgyében fakad fél? A 9. Zsolt 10. verse beszél erről: Könyörülj rajtam, Uram! Lásd meg az én nyomorúságomat, Aki felemelsz folytatás a 4. oldalon f.................................... \ A TARTALOMBÓL \ l English Section - page 8. \ I Egyház és Magyarság — [ • Esztergomi konferencia » • Nagyváradi meghívó * | A közelmúlt elemzése — Egyházi / * : baptista élet Magyarországon l • Anno Domini 2000 . ■ ■ • Csopják Attila emléknap • l Ifjúsági találkozó, Erie, PA J

Next

/
Thumbnails
Contents