Evangéliumi Hírnök, 1998 (90. évfolyam, 1-12. szám)

1998-01-01 / 1. szám

VOL. 90. NO. 1, JANUARY 1998 90. ÉVF. 1. SZÁM, 1998. JANUÁR Hungarian Baptist Convention of North America Since 1908 Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség lapja “AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16) “Az ég és a föld elmúlnak. Lukács 21:33 r r Ének az Újévben Fölszállok hozzád, magas sziklaszálam, Te változatlan minden változásban.- Én Istenem! Csak Tégedet ölelve Száll nyugalom, száll bizalom szívembe. Látván időnek örvénylő folyását, Esztendeimnek sebes elfutását. Fövényszem én, a zúgó habba vetve, Honnan vegyek szót hálaénekembe? Kegyelmedet, Uram, miképp dicsérjem? A múlt évvel, hogy nem fogyott el éltem... Hogy napról-napra, habról-habra átvisz, S elértem im ez új év hajnalát is. Búban, veszélyben önzőm Te voltál, Szivem, ha vérzett: Jobbern hajoltál. Adtál sebet, de azt be is kötözted. Be azt is. amit emberek ütöttek. S bár vágyaimból vágyak még maradtak, Legyen úgy minden, ahogy Te akartad! Ez esztendőt is leteszem kezedbe. Én lábaimnak ösvényt Te mutass. Te! Vezess Uram, amit Te rám bocsátasz, Néni félek én, legyen bár a halál az!- Oh, engem a sír bízvást eltakarhat, Megnyugtat ott is az. hogy Te akartad! Hadd ölellek hát erős sziklaszálam. Te változatlan minden változásban. S Neved a biztos diadal szavával Az elzúgó időbe hadd kiáltsam! Mert mit szívemnek? - ha Te vagy vezére- Evek halála, évek születése! Szabolcska Mihály Az évváltás teszi időszerűvé ezeket a gondolatokat. A téma ősidők óta fog­lalkoztatja az emberiséget. Eddig nem sikerült olyan embercsoportot felfe­dezni, ahol valamilyen formában nem jelentkezett volna ez a kérdés: Mi lesz a világ sorsa? De a keresztyénnek mon­dott Európában is, Széphazánkban is voltak különböző variánsok. Debrecen környékén elevenen élt ez a mondás: Már Csokonai megmondta “egyet érünk, kettőt nem. " Mármint évezredet. Aztán voltak a különféle javasasszo­nyok. Valamennyien tudták, hogy mi következik. Jézus Urunk tanítványainak meg­mondta, hogy lesznek hamis próféták, akik szándékosan törekszenek, hogy megzavarják Isten gyermekeit. Mindig voltak és vannak, egyre többen. Vigyáz­zatok! Különös módon az ilyen szédel­gések erősen érdeklik az átlag embert. Ezek ellen nem lehet eléggé védekezni. Különösen nem, ha vallási köntösben jelentkeznek. Jelentkeznek, egyre erő­szakosabban. Sokan a bajok forrásának gondolják Jézus Urunk azon figyel­meztetését: “Lesznek jelek. " Noha Ő erős határvonalat vont mesterkélt mesék és a reális valóság közé. Nem szeretnék újabb képzelgésnek teret nyitni, de vannak dolgok, amelyek meghatározó tényezőkké lehetnek, ame­lyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni. Hogy rettegtünk az atomháborútól. Azután elhittük, hogy nem lesz és meg­szoktuk az együttélést ezekkel a szörnyűséges eszközökkel. Csak a mi­nap riadhattunk fel, amikor ugyan nem világháborúval, csak némi helyi konflik­tussal eszméltettek bennünket, hogy vannak biológiai és nukleáris fegyverek ott is, ahol nem is gondolnánk. A kanadai televízióban az egyik kommen­tátor úgymond, milyen könnyen kezelik ezt a témát a világ vénjei. De mi lesz az unokáinkkal? Aztán környezetszennyezés. Az egyik nyilván meggondolatlan hír­­magyarázó közölte, hogy kettőezerötre várható a katasztrófa. Másnap a szak­felelős helyesbített. Milyen megnyug­tató! És ennek nincsen se vége, se hossza. Mindenesetre nem ússzuk meg. Jézus Krisztusnak minden szava megáll. Az ég és a föld elmúlnak, az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. Nos, akkor mi van? Péter apostol szavai adják meg a pontos választ. 2Péter 3:11. Mivelhogy mindezek fel­bomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek? Meg János apostol 1.2:17. A rendezett viszony, a szeretet kiűzi a félelmet. Olyanok vagyunk-e? Készek vagyunk-e? Ez pedig nem majdani idők kérdése, hanem a mai állapot kérdése. Vigyázzatok! Isten nem csúfoltatik meg. Nem tudjátok sem napját, sem óráját, mikor jő el a ti Uratok! Azért szeretteim, ezeket várván, igyekezzetek! Mi várjuk az Úr Jézust, mert eljön. Boldog új évet kívánok igaz testvéri szeretettel: Oláh Lajos, a Szövetség elnöke A TARTALOMBÓL English Section — page 8. 90 éves az Evangéliumi Hírnök Újévi írásik, versek Levél a Misszió Biz. elnökétől Gyülekezeti hírek - Alhambra, Detroit Új magyarországi misszionárius: Patton Márk (Demeter Andrásj Életünk hatósugara (Mátrainé)

Next

/
Thumbnails
Contents