Evangéliumi Hírnök, 1997 (89. évfolyam, 1-11. szám)

1997-01-01 / 1. szám

VOL. 89. NO. 1., JANUARY 1997 89. ÉVF. 1. SZÁM, 1997. JANUÁR Hungarian Baptist Convention of North America Since 1908 Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség lapja “AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16) Faulkner Teréz: MÉG MA! “Ne dicsekedjél a holnapi nappal, mert nem tudod, mit hoz a nap C. H. Spurgeon: GONDVISELÉSÉRE MINDIG SZÁMÍTHATUNK “Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged! ” (Zsid 13:5) Ezt az ígéretet jó néhányszor el­mondja az Úr az írásban. Azért ismétli olyan gyakran, hogy hűségéről kétség nélküli bizonyosságot adjon nekünk. Ne kételkedjünk ebben az ígéretben egy pil­lanatig sem! Annál kevésbé, mert különösen erős ígéret ez. A görög szöveg ugyanis öt­szörös tagadásban fejezi ki ezt a gondo­latot, mintegy teljesen kizárva még a lehetőségét is annak, hogy Isten valaha is elhagyja népe egyetlen tagját, és így az joggal érezhetné Istentől elhagyott­nak magát. Ez a drága igevers nem ígér men­tességet a bajoktól, de biztosít ben­nünket az elhagyatottság ellen. Lehet, hogy rögös és nehéz utakon kell járnunk, de az Úr segítségére és gondviselésére mindig számíthatunk. Nem kell a pénz után futnunk, mert Isten mindig lesz, és O többet ér, mint az arany. Az Ő párt­fogása, szeretete nagyobb kincs, mint a gazdagság vagy a szerencse. Elégedjünk meg azzal, amink van, mert aki az élő Istenben hisz, az gazda­gabb, mint a világ. Mi egyebet kívánhat­nánk még, mint az örökkévaló Isten szeretetét. Jöjj, én lelkem! Ha Isten azt mondja, hogy soha nem hagy el téged, sem tőled el nem távozik, akkor ne tegyél mást, csak azért a kegyelemért könyörögj, hogy te se maradj el Uradtól, és egy pillanatra se hagyd el útjait. C.H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza, Evangéliumi Kiadó, 1994. Milyen nagy igazság van ebben az igében. Előre tervezgetünk, mintha urai volnánk a jövőnek is. A másik oldalon pedig sok mindent elhanyagolunk, amit pedig ma kellene megtennünk. Sok eset­ben rendkívüli ügyességgel tudjuk ha­logatni dolgaink elvégzését, és a ma­gunk megnyugtatására azt mondjuk, hogy majd holnap. Ezt az emberi gyengeségünket a Sátán is kihasználja és azt mondja: Ma még nem sietős elfogadnod az Úr Jézust, ráérsz arra holnap is! És ez a megoldás tetszik az embernek. Pedig mindnyája tudjuk, hogy a holnappal nem ren­delkezünk. Az ige ezt mondja: “Annak­­okáért amint a Szentlélek mondja: Ma, ha az O szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket... ” (Zsid 3:7-8). Tapasztalatból tudjuk, hogy amikor az édesanya az utcán játszadozó gyer­mekét szólítja, az hallja a hívást, de úgy tesz, mintha nem hallaná, mindaddig, amíg az anya keményebben reá nem kiált. Talán mi is voltunk és vagyunk úgy, hogy keményebb intésre várunk a reánk váró mai munkának az elvég­zésére, amit nem szívesen fogadunk el, mert mi azt holnapra szerettük volna ha­lasztani. Mivel a holnap még nem áll rendelkezésünkre, ma kell elfogadnunk azt az örök üdvösséget, amit az Úr Jézus rendelkezésünkre bocsát a János 3.T6 alapján. Ezt ma kell megtennünk, mert “... elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghalnak, azután az ítélet” (Zsid 9:27). Biztosan hallottuk már mindnyájan azt, hogy “aki kétszer születik (testileg és lelkileg), egyszer hal meg, és aki csak egyszer születik (testileg), kétszer hal meg (testileg és lelkileg). tereád!” (Péld 27:1) A civilizált országokban alig van olyan ember, aki ne hallotta volna már a Jézus nevét -, de sokan csak káromkodva emlegetik. De nem is a névben van az erő, hanem a név viselőjében! Mexikó­ban sok fiú gyermeket keresztelnek Jézus névre. A név ilyen használata nem vezet senkit üdvösségre. Éppen kará­csony után vagyunk - mindenki hallott valamit Jézus nevéről - akarva vagy akaratlanul. Nem sokan vették azonban figyelembe, ami a névhez fűződik: mert O szabadítja meg az O népét annak bűneiből (Máté 1:21). Szeretek az Úr Jézusra mint Krisz­tusra, Megváltóra és Szabadítóra gon­dolni. Amikor megváltott, O lett az Úr az életemben. (Vagy én akarok úr lenni továbbra is?) Az ige ezt mondja: “Imé itt a kellemetes idő, íme itt az üdvösség napja. ” Nem holnap, hanem ma! Az Úr Jézus pedig megerősítve kijelentését ezt mondja: “Bizony, bizony mondom nék­­tek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van (nemcsak lesz, hanem van!) és nem megy a kárhozatra, hanem által-Á TARTALOMBÓL English Section - page 8. Erdélyi úti beszámoló - Drescher L. Látomások a Szentírásban - Oláh L. Az Ifjúság hangja: Chicagói riport Mátéval Isten országának zsengéi- Hegyi-Füstös István Ezüstöm és aranyam nincsen- Dr. Viczián János Gyülekezeti élet: New York, Detroit Lapozgassuk a Bibliát! Vélemények a New Yorki ifjúságiról Miért (nem) vagyok karizmatikus?

Next

/
Thumbnails
Contents