Evangéliumi Hírnök, 1990 (82. évfolyam, 1-24. szám)

1990-01-01 / 1. szám

VOL. 82., NO. 1, JANUARY 1, 1990 82. ÉVF., 1. SZÁM, 1990. JANUÁR 1. Postmaster: Send address change to Hungarian Baptist Union of America, 2800 Fordham Rd., N.E. Palm Bay, Fla. 32905 — (USPS 716300) Official Organ of the Hungarian Baptist Union of America Since 1908 Az Amerikai Magyar Baptista Szövetség hivatalos lapja "AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA" (Róma 1:16) ŰJ ÉV, ŰJ ALKALOM Homokóra Jó öreg homokóra Tik-takoló és ketyegő utódok kedves őse, mióta képed szembenéz velem, új meg új kérdés ébred bennem, s titkaid csendben figyelem. Hol álltái? Szószéken talán, ahol megmérni jó, meddig éber a figyelem, meddig tarthat a prédikáció? Vagy szakállas, szorgalmas patikus munkáját segítetted? Körülötted csillogó tégelyek? Mindegy, jó öreg homokóra! Mérted a perceket, megálltad a helyed. S míg egy homokszemed leperdült, hány gyermek született a földre, hány szív dobbant utolsót, hány sóhaj szállt, hány könny fakadt? Hány ezer, millió? Hiszen, egy pillanat élni-jó, halni-jó, elbukni és megtérni jó, menny, pokol kapuja lehet... s Valaki számol minden leperdülő homokszemet. Talán te példázod nekem lepergő életem? De benned látni pontosan, már mennyi lenn, még mennyi fenn. Én meg csak a lepergett órák, évek homokszemeit számolgathatom, s hiába kérdeném, még mennyi fenn, hány percem, hány napom! De ha minden homokszemed lepergett, téged megfordítanak, homokóra, és lesz a végből ismét kezdet. Hitem előre néz. Életem homokóráját is így fordítja meg majd az égi kéz. Lepereg minden év-homokszemem, és lesz a végből boldog kezdet, amikor az időtlen időbe, örök örömbe hazaérkezem. Túrmezei Erzsébet Az ember a természet rendjében visszatérő változásokat észreveszi és a változásoknak nevet ad. Földünk megkerüli a Napot, és az időt, míg ezt teszi Évnek nevezzük. Van változás a napok hosszában, a hideg és meleg év­szakokban is, ezek neve: tavasz, nyár, ősz és tél. Ezek a változások adják az embernek az időtudatot. Csak az em­ber észleli az időt, és ez a tudás továb­bi ismeretet ad. Azt tapasztaljuk a ter­mészet és testünk megfigyeléséből, hogy az idő „múlik”. Megfigyelhet­jük, hogy ami elmúlt, az vissza nem hozható. Megismerte az ember azt is, hogy földi életének vége van, azaz ideje le­jár. Részére az idő „halad”, és tudja, hogy folyamatos múlandóságban él. Csak az ember ismerte fel, hogy élete nem más, mint az elrendelt napok szá­mának fogyasztása — és a hátralévő napok száma egyre kevesebb. Ugyanaz az ész és tehetség, ami az időt felismerte, arra is képesíti az em­bert, hogy az időt felhasználja célszerű tettekre, amikkel az emberi életet ké­nyelmesebbé teheti. Ezzel a tehetséggel képes az ember a teremtett anyagot feldolgozni, és testi életének a minősé­gét évről-évre javítani. Az ember nem teremthet, de Isten teremtését saját ja­vára felhasználhatja. Az állat a terem­tett anyagban csak az ehetőt és a nem ehetőt látja, de az ember az anyagot ezer és ezer más célra használja. Fizikai körülményeit az ember év­ről évre jobbá és kényelmesebbé tette. Már nem lakik sátrakban. Ruházko­­dik, repül, könyveket ír és olvas. A bolygó égitesteket odaküldött műsze­rekkel vizsgálja. Nagy lépést tett az anyag természetének és lényegének a felismerésében. Távcsővel, rádióval be­lát a világegyetem messzeségébe; mik­roszkóppal felfedezi az anyag rejtel­meit. Kétségtelen, hogy a fizikai téren nagy haladást tett. Az ember nemcsak testből, anyag­ból áll, hanem lélekből és szellemből is. Teológusok vitáinak tárgyát képe­zi, hogy kettő, vagy három részből áll­­e: testből, lélekből és szellemből? A két nézet tudományos elnevezése: di­­chotomia (kettősség) és trichotomia (hármasság). Akárhogy is, az élő és éltető része az embernek a szellem, egy különleges isteni adomány. Csak az ember rendelkezik vele. Az ember szelleme kutatja a létező láthatatlant, Isten szellemi világát. Ez a világ nagyobb, gazdagabb és értéke­sebb, mint a teremtett anyagi világ. Az anyagi világ érzéketlen, a szellemi világ érez. Az anyag nem képes felis­merésre, de a szellem meglát, felfedez és tud. A szellem szeret, örül, boldog és nincs az anyag múlandóságához kötve. A test porrá lesz, a szellem él tovább. A szellem láthatatlan erő, amely uralkodik a testen. Az ember szelleme által képes a jóra, a nemesre és képes a rosszra, az álnokságra. A szellem az embert békességre vezetheti, de kény­szerítheti viszályra és széthúzásra is. A szellemet Isten szabaddá tette. így, az ember a benne levő szellemmel vagy Isten, a Teremtő uralma alá helyezi

Next

/
Thumbnails
Contents