Evangéliumi Hírnök, 1981 (73. évfolyam, 1-16. szám)

1981-01-01 / 1. szám

Official Organ of the Hungarian Baptist Union of America_______Since 1908 Az Amerikai Magyar Baptista Szövetség hivatalos lapja “AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16) Új reménység — Új esztendő “Most azért mit reméljek Uram!? Te benned van bizodalmám” (Zsolt. 39:8). Új év új remények, új tervek, új vágyak, új félelmek, új útkeresések, új örömök, újabb szomorúságok várnak reánk az új esztendőben. Szeretnénk mindannyian előre látni mit hoz a jövő, családunk, gyü­lekezetünk, nemzetünk és a világ történelmébe. Titokzatos jövő 1981 mit rejtegetsz számunkra? A zsoltáros Istenben bízva teszi fel a kérdést, kijelentve azt, hogy O Is­tenben bízik, O benne van remény­sége. A kérdés az új esztendő kezdetén az, hol, kiben és miben van a mi re­ménységünk, bizodalmunk, meg­nyugvásunk? Hol és kinél keressünk választ a jövő aggasztó kérdései­re. Mindannyiunknak szüksége van békességre, nyugalomra, biztonság­ra, segítségre megváltásra. Addig amig nem ismerjük fel azt a tényt, BÉKÜLJ MEG Testvér, még ma nyújts békejobbot annak, ki tövisét hintett utadra. Tedd, amit Mestered mondott, Te soha senkivel ne légy haragba'. Le bír hat at lan reménységgel hintsd a szeretet, öröm, béke magvát Míg be nem áll a sötét éjjel, S a számonkérés napja virrad rád. Az időt mit Istened adott, ne tékozold el hasztalan vitákra, Imával kezdd s folytasd a napot, Az Ige legyen ösvényed világa. Gerő Sándor hogy a megoldás egyedül Istennél van, addig csak körbe járunk céltala­nul, eredménytelenül, csüggedten. Sokan nyúlnak pótmegoldások után, kábítószerekben, italban, T.V. hí­rek hallgatásában, idegcsillapítók­ban, altatókban kívánnak megoldást találni. Vannak, akik a zenéhez, iro­dalomhoz fordulnak nyugalomért, békességért. Vannak, akik abban igyekeznek nyugalmat találni, hogy másokkal hasonlítják össze magukat és meg­állapítják, hogy ők jobbak, okosab­bak, szentebbek, életre valóbbak, mint mások. Illúziókergetőkké vá­lunk nagyon sokan és az élet reali­tásaitól, valóságaitól igyekezünk me­nekülni. Szeretnék megemlékezni egy néhány idegcsillapítóról ami rajtam segített és hiszem, máson is segíthet az új esztendőben. Meg kell említenem először is az Istenben való hitet, mely nélkül az élet nehéz, kibirhatatlan és sokszor elmezavarba vezet sokakat a kétke­dés, a hitetlenség. Az Istenben bízó emberek között nagyon ritka az idegösszeroppanás, az elmezavar. Másodszor igen jó orvosság az imádkozás. Isten mindenütt jelen van, mindenütt megtalálható. Az orvosság, idegcsillapító elfogyhat, a muzsikát nem hallgathatod mindig, olvasni mindig nem lehet, de imád­kozni bármikor és bárhol lehet, és ha hittel Istenhez fordulsz, nyugalmat békességet találsz. Harmadszor egy igen jó orvosság Isten igéje a Biblia. Igen sok ember találta meg élete nagy kérdéseire benne a feleletet, igen sok kétkedő elveszett ember talált boldogságot, olvasása által. Negyedszer a mások segítése, a mások szolgálata igen-igen komoly idegcsillapító. Sok embernek külö­nösen az idősebb korban ez a legna­gyobb problémája, hogy nem tud mit csinálni, nagyon jó orvosság ilyenkor az elfoglaltság, a nemes célok szolgálata. Jó lesz az új esztendőbe az előbb említett orvosságokat használni, me­lyek, mint minden más orvosság, akkor használnak, ha bevesszük őket rendszeresen. Ezek az orvosságok mindig megkaphatok és talán azért nem becsüljük őket, mert ingyen kaphatók. Lehet, hogy már meg vannak ter­veid az új esztendőre. De ne felejtsd el a régi közmondást: “ember tervez, Isten végez.” Ne hagyd ki ez évben Istent ter­veidből úgy anyagilag, mint időbeli­­leg légy gyülekezetednek aktív tagja. Én tudom, hogy Isten gazgadon megjutalmaz, megáld mindezért. Tervezz időt az Istennel való beszél­getésre, imára, bibliaolvasásra min­den nap kérdezd meg lelkipásztoro­dat, egyházad munkásait miben tudnál segíteni. Kezdj újat ebben az évben, sorakozz fel Isten munkásai között. Kezdj újat, engedj Istennek és menj el az Isten házába, amikor csak teheted. Szeresd Istent és megjele­néseddel tiszteld meg Istent a templomban és becsüld meg. Nyil­vánítsd ki szereteteted Isten szolgája felé azzal, hogy megjelensz minden tőled telhető akadályt legyőzve Isten házában. A jövő titokzatos, nem tudjuk mit fog hozni, de egy tény nagyon meg­nyugtató: jövőnk Isten kezében van

Next

/
Thumbnails
Contents