Evangéliumi Hírnök, 1975 (67. évfolyam, 1-24. szám)

1975-01-01 / 1. szám

VOL. 67. No. 1, JANUARY 1, 1975 67. ÉVF., 1. SZÁM, 1975. JANUÁR 1. Official Organ of the Hungarian Baptist Union of America Az Amerikai Magyar Baptista Szövetség hivatalos lapja "Az Evangélium Istennek hatalma" (Róma 1:16) ISTEN VEZET MINKET Az esztendőt nem az teszi újjá hogy a régi kalendáriumot kicserél­jük egy újjal. Ha igazán új eszten­dőt akarunk, újuljunk meg gondol­kozásunkban, érzelmeinkben, elha­tározásainkban és cselekedeteink­ben. Ezt nem tudjuk megtenni ma­gunk ereje által. Segítségre van szükségünk Istentől. Mire van legnagyobb szükségünk? Vezetésre. Arra a meggyőződésre, hogy Isten vezet minket. Minden bölcs egyén akinek életcélja van és hatásosan akar élni keresi a ve­zetést. Aki egy ismeretlen útra in-ÚJÉVRE Haldoklik az óesztendő, Közeleg a vége, Még néhány perc, s kezdődik az Óév temetése. Sok ember a távozását Eddig sem siratta, Ma is vígan vigadozik, Lakomákat csapva. Vad mulatságok helyétől Álljunk halkan félre. Bibliánknak fénye mellett Tekintsünk az égre! Arra kérve a Teremtőt, Mélyen térdet hajtva: Adja meg a kenyerünket, Ügy, mint eddig adta! És az ember, aki vakon Rohan a vesztébe, Találjon rá az újévben Isten ösvényére! P. Gy. dúl térkép vagy vezető nélkül nem mutat bölcsességet. Aki Isten nél­kül indul el, már is eltévedt. Ve­gyünk példát Mózesről miután Isten haragja felgerjedt az izráeliták el­len az aranyból csinált borjú imádása miatt, Isten azt mondta hogy nem fog tovább menni a ke­ménynyakú néppel. Menjenek to­vább az 0 jelenléte nélkül. Mózes azt mondta: “Ha a te orczád nem jár velünk, ne vígy ki minket innen. Mert miről ismerhetjük meg, hogy én és a te néped kedvet találtunk előtted? Nem arról-e ha velünk jársz? így vagyunk megkülönböztet­ve, én és a te néped minden néptől, a mely e földnek színén van.” II Mózes 33:15-16. Később mikor Jó­­zsué átvette a nép vezetését, akkor érezte csak jól magát mikor Isten neki is azt ígérte hogy "Amiképpen Mózessel vele voltam, teveled is ve­led leszek; el nem hagylak téged, sem el nem maradok tőled.” És “Ne félj és ne rettegj, mert veled lesz az Úr a te Istened mindenben a miben jársz.” Józsué 1: 5 és 9. Amint követ­jük a zsidó nemzet megalakulását azt látjuk, hogy azok voltak a leg­jobb vezetők, királyok és próféták, akik követték Isten vezetését. Az Új Testamentómban a bölcsek azért találták meg a Messiást, mert Isten vezette őket a csillag által. A pásztorok sem találták volna meg Jézust, ha Isten nem vezette volna őket a jászolhoz. A mi megváltónk azzal az ígérettel nyugtatta meg a tanítványok szívét, hogy velük lesz mindenhol és mindenkor a világ vé­gezetéig. A mai időben is találunk komoly "Nincs itt maradandó városunk.” (Zsid. 13, 14.) egyéneket akik keresik Isten veze­tését. Elnök és más fontos egyének beiktatásánál Isten vezetése kérve van imában. Egyesek azt mondják, hogy az csupán üres formaiasság. Lehet hogy egyeseknél az. De van kivétel. Mikor a volt elnök, Dwight Eisenhower beiktatási ünnepélye volt, miután elhangzottak az imák a megbízottak által, ő jött előre, hogy előadását megtartsa. Mielőtt azt tet­te volna, azt mondta, hogy ő is óhajt imádkozni. Akkor saját szavaival kérte Isten vezetését és bölcsességét és áldását, hogy tudja kormányozni az egész ország népét vallás, politika és nemzet különbség nélkül Isten dicsőségére. Minden értelmes ember aki komolyan veszi saját életét és munkáját kéri és keresi Isten ve­zetését. Figyeljük meg, hogy Isten vezeté-

Next

/
Thumbnails
Contents