Evangélikus Élet, 1936 (4. évfolyam, 1-51. szám)

E6VH AzTÁKS AI» ALMI, BELHISÜZIÓI, KILTI KÁLIS ÉS EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP. KIADJA AZ ORSZÁGOS LUTHER SZÖVETSÉG. FELELŐS SZERKESZTŐ: KEMÉNY LAJOS 1936. IV. ÉVFOLYAM. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST. VII.. DAMJANICH-UTCA 28b. FÉBÉ EVANG DIAKONISSZA ANYAHÁZI NYOMDA NYOMÁSA.

Next

/
Thumbnails
Contents