Zsilinszky Mihály: Báró Radvánszky Béla evangélikus gyámintézeti elnök emlékezete. Budapest 1908. (Egyházunk nagyjai VII.)

f% EGYHÁZUNK NAGYJAI ZSID. xm. 7. A LUTHER-TÁRSASÁG MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTIK f r PAYR SÁNDOR és KOVÁCS SÁNDOR EV. THEOL. TANÁROK VII. BÁRÓ RADVÁNSZKY BÉLA EMLÉKEZETE IRTA ZSILINSZKY MIHÁLY KÉPPEáKSASiS BUDAPEST, KIADJA A LUTHER-TÁRSASÁG 1908 —( \ Ára 20 fillér.

Next

/
Thumbnails
Contents