Zsilinszky Mihály: Az 1637/8-ki pozsonyi országgyűlés történetéhez. Budapest 1885. (Értekezések a történelmi tudományok köréből XII. kötet. III.)

ÉRTEKEZÉSEK A TÖRTÉNELMI TUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. A II. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI PESTY FRIGYES OSZTÁLYTITKÁR. XII. KÖTET. III. SZÁM. 1883. AZ 163 7 /S-KI TÖRTENETÉHEZ. ZSILINSZKY MIHÁLY L. TAGTÓL. (Olvastatott a II. osztály ülésén 1885. február 9.) Ára30kr. fj­BUDAPEST, 188Ő.

Next

/
Thumbnails
Contents