Zsilinszky Mihály: Lónyay Zsigmond és a nagyszombati béketanácskozmány 1644–45-ben. Budapest 1886. (Értekezések a történelmi tudományok köréből XIII. kötet. I.)

ÉRTEKEZÉSEK A TÖRTÉNELMI TUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. IVIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. A II. OSZTÁLY EENDELE T É B Ö L SZERKESZTI PESTY FRIGYES OSZTÁLYTITKÁR. XIII. KÖTET. I. SZÁM. LÖNYAY ZSIGMOND ÉS A NAGYSZOMBATI BÉKETANÁCSKOZJBÁNY 1644-45-BEN. ZSILINSZKY MIHÁLY LEV. TAGTÓL." (Olvastatott a 31. Tud. Akadémia II. oszt. 18*6. febr. 8. tar JA Magyarhoni Evancj Egyetemes LEVÉLTA Ára 40 kr. ?}­BUDAPEST, 1886. KIADJA A MAGT. TÚD. AKADÉMIA.

Next

/
Thumbnails
Contents