Payr Sándor: A pietismus paedagogikája. Spener, Francke és a magyar pietista nevelők. Pozsony 1908. (Különlenyomat a Theologiai Szaklap 1907. és 1908. évfolyamából)

A pietismus paedagogikája. Spener, Francke és a magyar pietista nevelők. NEVELÉSTÖRTÉNETI TANULMÁNY. IRTA PAYR SÁNDOR, THEOL. AKAD. TANÁTC. KÜLÖNLENYOMAT A THEOLOG IÁI SZAKLAP 1907. ÉS 1908. ÉVFOLYAMÁBÓL. POZSONY WIGAND F. K. KÖNYVNYOMDÁJA 1908.

Next

/
Thumbnails
Contents