Payr Sándor: A pietismus paedagogikája. Spener, Francke és a magyar pietista nevelők. Pozsony 1908. (Különlenyomat a Theologiai Szaklap 1907. és 1908. évfolyamából)

7v A pietismus pdagogftíga//oi­Spener, Francke és a magyar pietista ^SBI ? V'­:- nevelők. NEVELÉSTÖRTÉNETI TANULMÁNY. 4L , ••• IRTA PAYR SÁNDOR, THÉOL. AKAD. TANÁR. KÜLÖNLENYOMAT A THEOLOGIAI SZAKLAP 1907. ÉS 190P. ÉVFOLYAMÁBÓL. POZSONY WIGAND F. K. KÖNYVNYOMDÁJA 1908.

Next

/
Thumbnails
Contents