Payr Sándor: A vadosfai artikuláris egyházközség Rábaközben. Budapest 1910. (A Luther-Társaság XXX. kiadványa 51.)

A Luther-Társaság kiadásában megjelent olcsó, szép olvasmányok a nép számára. 3. Szózat a jó magyar néphez. Ára 2 fillér. 5. Egy" új apostol. Elbeszélés. Irta Fidesz. Ára 10 fillér. 8. Az „Elet" családja. Irta s az ifjúságnak ajánlja Dorner Soma. Ára 14 fill. 9. A válaszúton. (Példázat az életbe kilépő ifjak számárad írta Paulik János. Ára 2 fill. 13. Tudomány és hit. Rajz. írta ifj. Porkoláb Gyula, ^ra 8 fill. 14. Képek az életből. Elbesz. Király Mátyás és Kovács Andor, ára 8 f. 16. Emlékezzetek! Búcsúszó a kon­firmandusokhoz. Gerok után : Ladányi. Ára 2 fill. 17. Hiú álmok. Elbeszélés. Irta Torkos László. Ára 10 fill. 19. A testvérek. Elbeszélés. írta Moravcsik Gyuláne'. Ára 4 fillér. 20. Széchy Györgyné, Homonnay Drugeth Mária. írta Frenyó La­jos. Ára 20 fillér. 21. Rajzok és elbeszélések. Külön­féle szerzőktől. Ára 10 fillér. 22. Az apa bűne és A testvérek. Két elbeszélés. írta Király Má­tyás és Kovács Andor. Ára 10 f. 23. „A mi Istenünk beszéde meg­marad mindörökké." Történeti rajz. írta Frenyó Lajos. Ára 10 f. 24. Irgalom. Irta Moravcsik Gy.-né. Ára 10 fillér. 25. A két Széchy. Életrajz. írta Frenyó Lajos és A Szentlélek útja. Elbeszélés. Irta Petry Gyu­láne. rt.ra 10 fillér. 26. Dicső elődök, törpe utódok. Élet­rajz, írta Frenyó L. és A király és a szegény anyóka. Történeti rajz.Erancziából Gyffry E.kxd. 10 f. 27. Nagy Márton esete. Elbesz. írta Béri Gyuláné és Az ezermester. Elbesz. írta Győri Elemér. 10 f. 28. Gabonaszemek az életnek ke­nyeréhez. írta SassJ. Ára 10 fill. 29. Három elbeszélés. írta Horváth Lajos. Ára 10 fillér. 30. Imádkozzunk. Elbeszélés. Irta Petry Gyuláné. / Ifjú hitvallók. Történeti rajz. írta Frenyó La­jos. Ára 10 fillér. 36. Kis káté a váltanokról. írta : Dr. Lechler K. Ford. : Kapi B. Ára 4 f. 39. A mi nekünk fáj! Geduly H. (48. XX. törv. cikk.) Ára 10 f. 40. Dr. Luther Márton élete. Szép nagy színnyomatú falikép. Ára 2 korona. 41. A bánat tisztít. Irta Torkos László. Ára 10 fillér. 42. Kovács Balázs esete. Irta Kapi Béla. Ára 10 fillér. 43. Bibiiás Máté. Irta Gyurátz Fe­rencz. Ára 10 fillér. 44. Hitetlen Tamás. Irta Kovács Andor. Ára 10 fillér. 45. Találkozás idegenben. Irta Geduly Lajos. Ára 10 f. 46. Légy hű mind halálig! írta Raffay Sándor. Ára 10 fillér. 47. A műveltségről. írta Kapi Béla. Ára 10 fillér. 48. A bölcs asszony építi aző házát, írta: Kovács Andor. Ára 10 fill. 49. Ha szeretet nincsen bennem, semmi vagyok. írta: Ládonyi Pál. Ára 10 fillér. 5Q. A nő hivatása a magyar pro­testantizmus küzdelmében. Irta Sztehlo Kornél. Ára 10 fillér. 51. A vadosfai artikuláris egyház­község Rábaközben. Irta: Payr Sándor. Ára — fillér.

Next

/
Thumbnails
Contents