Payr Sándor: Emlékezés Doktor Lackner Kristófról, Sopron szab. kir. város első nagy polgármesteréről, halálának háromszázados évfordulóján (1571–1631). Sopron 1932.

Emlékezés Doktor Lackner Kristófról, Sopron szab, kir. város első nagy polgármesteréről, halálának háromszázados évfordulóján, (1571—1631.) írta és a soproni evang. templomban tartott emlékünnepen felolvasta: Dr. PAYR SÁNDOR nyug. egyetemi tanár, A szövegbe nyomott 17 képpel. SOPRON. Nyomatott Székely és Társa könyvnyomdájában, 1932.

Next

/
Thumbnails
Contents