Payr Sándor: Gróf Teleki Józsefné Királyfalvi Roth Johanna. Emlékbeszéd. Eperjes 1914.

GRÓF TELEKI JÓZSEFNÉ KIRÁLYFALVI ROTH JOHANNA. EMLÉKBESZÉD. Az Ág. H. Evang. Tanárok és Tanítók Orsz. Egyesületének 1913. évi május hó 14-ikén Szarvason tartott közgyűlésén elmondotta PAYR SÁNDOR soproni theologiai akadémiai tanár. EPERJES KÓSCH ÁRPÁD KÖNYVNYOMTATÓ-MŰINTÉZETE. 1914. 4148.

Next

/
Thumbnails
Contents