Payr Sándor: Kanizsai Orsolya főrangú magyar nő a XVI. századból. Élet- és jellemrajz. Budapest 1908. (Egyházunk nagyjai VIII.)

Luther -Társaság kiadásában megjelent olcsó, szép olvasmányok a nép számára. 3. Szózat a jó magyar néphez. Ára 2 fillér. 5. Egy új apostol. Elbeszélés. Irta Fidesz. Ára 10 fillér. 6. Hitet szerelemért. Elbeszélés, írta ifj. Porkoláb Gyula. Ára 6 fill. 8. Az „Élet" családja. Irta s az ifjúságnak ajánlja Dorner Soma. Ára 4 fill. 9. A válaszúton. (Példázat az életbe kilépő ifjak számára.) írta Paulik János. Ára 2 fill. 10. A jó tett áldást hoz. Elbeszélés, írta dr. Moravcsik Gyuláné. — Ára 8 fill. 13. Tudomány és hit. Rajz. írta ifj. Porkoláb Gyula. Ára 8 fill. 14. Képek az életből. Elbeszéli Király Mátyás és Kovács Andor. Ára 8 fill. 16. Emlékezzetek! Búcsúszó akon­firmandusokhoz. Gerok után : Ladányi. Ára 2 fill. 17. Hiú álmok. Elbeszélés. írta Torkos László. Ara 10 fill. 19. A testvérek. Elbeszélés. írta Moravcsik Gyuláné. Ára 8 fillér. 20. Széchy Györgyné, Homonnay Drugeth Mária. írta Frenyó La­jos. Ára 10 fillér. 21. Rajzok és elbeszélések. Külön­féle szerzőktől. Ára 10 fillér. 22. Az apa bűne és A testvérek. Két elbeszélés. írta Király Má­tyás és Kovács Andor. Ára 10 f. 23. „A mi Istenünk beszéde meg­marad mindörökké." Történeti rajz. írta Frenyó Lajos. Ára 10 f. 24. Irgalom. Irta Moravcsik Gy.-né. Ára 10 fillér. 25. A két Széchy. Életrajz. írta Frenyó Lajos és A Szentlélek útja. Elbeszélés. Irta Pelry Gyu­láné. Ára 10 fillér. 26. Dicső elődök, törpe utódok. Élet­rajz, írta Frenyó L. és A király és a szegény anyóka. Történeti rajz. Erancziából Gyó'ry E. Ára 10 fill. 27. Nagy Márton esete. Elbeszélés, írta Béri Gyuláné és Az ezer­mester. Elbeszélés. írta Gyó'ry Elemér. Ára 10 fillér. 28. Gabonaszemek az életnek ke­nyeréhez, írta Sass J. Ára 10 fill. 29. Három elbeszélés. írta Horváth Lajos. Ára 10 fillér. 30. Imádkozzunk. Elbeszélés. Irta Petry Gyuláné. / Ifjú hitvallók. Történeti rajz. írta Frenyó La­jos. Ára 10 fillér. 31. Bízzunk Istenben. Elbeszélés. Irta Olyntha. Ára 10 fillér. 32. A szép Forgách Zsuzsanna.Tör­téneti elbeszélés. Irta Horváth Lajos. Ára 10 fillér. 34. Apró történetek. Paulik J. 10 f. 35. A vallásos édes anya. Irta Hor­váth Lajosné — Böngérfi Ilona. — A galgóczi húsvét. Irta Hor­váth Lajos. Ára 10 fillér. 36. Kis káté a váltanokról. írta: Dr. Lechler K. Fordította: Kapi Béla. Ára 4 fillér. 37. Karácsonyi ajándék. Elbeszélés, írta: Geduly Lajos. — Karácsonyi vendég. Hedenstjerna után for­dította Parrag. 38. Az ördög bibliája. Elbeszélés. Irta: Paulik János. 39. A mi nekünk fáj! Irta Geduly Henrik. Ára 10 fillér.

Next

/
Thumbnails
Contents