Payr Sándor: Az Ágostai Hitvallás története Magyarországban. Sopron 1930.

AZ ÁGOSTAI HITVALLÁS TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGBAN. ÍRTA D. PAYR SÁNDOR. SOPRON NYOMATOTT SZÉKELY ÉS TÁRSA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1 9 3 0.

Next

/
Thumbnails
Contents