Payr Sándor: Luther és az egyházi ének. Debrecen 1928. (Különlenyomat a Theologiai Szemle 1926. és 1927. évfolyamából)

r LUTHER ÉS AZ EGYHÁZI ÉNEK. HÁROM ÉRTEKEZÉS AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZI ÉNEK NÉGYSZÁZADOS JUBILEUMÁRA. I. LUTHER, AZ ÉNEKKOLTŐ. II. LUTHER, A ZENEÉRTŐ, m. LUTHER ÉNEKEI MAGYAR IRODALMUNKBAN. ÍRTA: PAYR SÁNDOR A M. KIR. ERZSÉBET-TUDOMÁNYEGYETEM HITTUDOMÁNYI KARÁN AZ EGYHÁZTÖRTÉNET TANÁRA. KÜLÖNLENYOMAT A „THEOLOGIAI SZEMLE' 1926. ÉS 1927. ÉVFOLYAMÁBÓL. DEBRECEN 1928.

Next

/
Thumbnails
Contents