Payr Sándor: A magyar protestáns gályarabok. Budapest 1927. (Keresztyén hithősök II.)

A Luther-Társaság új kiadványai. i. KERESZTYÉN HITHŐSÖK Élet- és jellemrajzok sorozata a keresztyénség történelméből. Szerkeszti D. Kovács Sándor. Megjelentek s részben sajtó alatt vannak a következő füzetek: 1. BOCSKAY ISTVÁN, a szabadsághős és békeszerző fejedelem. Irta D. Kovács Sándor. II. kiadás. 3 arcképpel, 2 egyéb történelmi képpel s a bécsi béke aláírásainak hasonmásával. Ára 1 pengő. 2. A MAGYAR PROTESTÁNS GÁLYARABOK. Emlé­kezés kiszabadulásuk harmadfélszázados fordulóján. Irta Payr Sándor. Több szép képpel. Ára 1 pengő 20 fillér. 3. A GÁLYARABSZABAD 1TÓ DE RUYTER MIHÁLY. Irta Dr. Antal Géza. Több szép képpel. — Ára 80 fillér. 4. FRANKLIN BENJAMIN, EGY IGAZ POLGÁR ÉLETE. Irta Györy Vilmos. Több szép képpel. Ára — pengő. 5. EGY APOSTOL AZ ÚJABB KORBAN. Irta Györy Vilmos. Képekkel. Ára — pengő. Az egyes füzetek árát az előállítás költsége szerint állapítjuk meg.

Next

/
Thumbnails
Contents