Payr Sándor: Zrínyi prókátora. Győr 1937.

ELŐSZÓ. Ezelőtt huszonnégy évvel írtam ezt a színművet. Nem az írói viszketegség sodort a titkos drámaírók sorába. Hanem szükségét éreztem, hogy Wittnyédy Istvánt, ezt a lelkes nagy magyart, akit még a soproniak közül is oly kevesen ismernek, valamely élénkebb formában állítsam a közönség elé. Wittnyédy alakja már ifjúkoromban megragadta lelke­met. Pauler Gyula és Széchy Károly jellemzése szerint: „Zrínyi Miklósnak valódi, ritkahűségü, lelkesült barátja volt. Megható, magasztos ragaszkodással csüngött rajta, bálványozó tiszte­lettel a század főnixének tartotta. Senki a vallási és nemzeti közérdeket nálánál hívebben és hathatósabban nem szolgálta." Ö volt a Wesselényi-féle szövetkezés legeszesebb, legbátrabb és legönzetlenebb tagja. Már harminc év előtt megírtam Wittnyédy életrajzát. (Budapest, 1905. 84. lap). Ezt Dóczy Lajos báró is elkérte tő­lem, mert drámát akart róla irni. Hock János is „Rákócziné" című korrajzában szépen jellemzi. Harsányi Zsolt is ujabb re­gényében szép és fontos szerepet juttat neki Zrínyi mellett. Színművem még a világháború előtt készült és a fiókom­ban maradt volna. De a Soproni Irodalmi Kör buzgó titkára, Matuz György háromszor is felkeresett és nem nyugodott, míg Wittnyédymet 1919 elején a Zrínyi-emlékünnepélyen az általam felfedezett egykorú (XVII. sz) soproni dalokkal együtt be nem mutattuk. Erre főként az bátorított, hogy Góbi Imre, a jeles költő és szigorú bíráló kéziratomat átnézte és az elő­adásra méltónak ítélte. A közönség és a helyi lapok kedve­zően fogadták, az Irodalmi Kör a mű kinyomatását is meg­ígérte.

Next

/
Thumbnails
Contents