Payr Sándor: Flaciánus lelkészek Magyarországban. Pozsony 1916.

122 W .;".-• •' ir. ; f • . . • ' - • V-'*.-••.'••>y'',•;'.•..• •. • • • • . " •• ' ' ;• FLACIÁNUS LELKÉSZEK MAGYARORSZÁGBAN. EGYHÁZTÖRTÉNETI ÉRTEKEZÉS. n IRTA PAYR SÁNDOR THEOL. AKAD. TANÁR. KÜLÖNLENYOMAT A THEOLOQIAI SZAKLAP XIV. ÉVFOLYAMÁNAK ELSŐ FÜZETÉBŐL. POZSONY WIGAND K. F. KÖNYVNYOMDÁJA 1916. TÖRÖLVÉ 1 J

Next

/
Thumbnails
Contents