Bruckner Győző: A reformáció és ellenreformáció története a Szepességben. I. kötet (1520–1745-ig). Budapest 1922.

VII. Névmutató

Hosszutóthi István 206. Hosszutóthy László 231, 32, 33, 34, 37, 44, 51, Hrabéczy Illés 495. Hrazdil Antal 550, Huldreich jegyző 209. Hunger János H, 356, 58, 59. Hunnius E, 500. Hunyadi János 18. Huss János 17. Hutten Ulrich 58. Hutter Ádám 484. Ibrahim basa 382. Illésházy István 202, 03, 04. Illmenovszky Tóbiás 187. Ipoltfy Miklós 28. Jabroczky Ádám 274, 450. Jagelló Wlatíslaw 12. Janis József 577. Jánoska György 573. Janovszky Kázmér 315, Jantschi János 180, 83, 84. Jaskmoniczky Jakab 356. Janay Jakab 411. János Kázmér király 296. Jelinek Károly 550, 71. Jesovszky Péter 45, 46. Jozeffy Pál 99, 542. Jóny János 446, Jóny Tivadar 546, Jóny Tóbiás 457, Kaczianer János 21, 43—44, 61, 62, 68, 76. Karlstein János 412. Kálvin János 113, 14, 26, 37, 203, 39, Karetti József 417, 24, 32, 33, 34. Karetti Péter 362, 63. Karich Márton 374. V. Károly császár 99. Károly Róbert 8, 9. III. Károly 455, 67, 69, 70. Károlyi Bálint 184, Károly (XII.) svéd király 464. Kauffangh Zsig. 53. Kauffny Richárd 490, 521. Kauffny Tóbiás 482. Kaweczky András 315, Kálnássy Ádám 529. Kázmér János 322, 25, Keczer Ambrus 336, 37, 42. Keczer András 262. Keczer Melchior 262. Keler Tibor 547. Keiner Ferenc 88, 119. Kemény János 251, 52. Kémmel János 333, 511. Kephalídes Samu 439, 40. Kerl András 60, 69, 84. Kintzel János 89, 124. Király István 431. Kirinyi András 502. Kíszelly Vencel 255. Klar Mátyás 461. Klein János Samu 561, 62. Klein Mihály 381. Klein Pál 361, 525. Klesch Dániel 262, 63, 64, 65, 307— 08, 11, 16—21, 24, 29, 32, 35, 40, 41, 42, 47, 53, 54. Klesch Kristóf 352, 53. Kletskó János 92, 505. Kliesch Márton 224. Klimo Bohuslaw 549. Kmytta Péter 32, 46, 48, 49, 65, 70. Kniesner János 414. Knod Péter 484. Knoll Bálint 118. Knoperus Gergely 102. Koch Bálint 485, 500, Kociár György 484, Koczanowicz A, 456, 57. Kolasz 311, 13, Kollonics Lipót 285. Kolozsváry István 273, 75, 496, 502, Komjáthy I- 380, Konitsek Mátyás 495, Konszky Miklós 45, 46, Koos Demjén 269. Korinthny Tamás 45, Korittyáni Mátyás 494, Koromzay György 571, 74. Korponay Miklós 311, 18. ifj, Kosztka Miklós 44. Kottlar Samu 547. Kottler Julián 100. Kozlankovszky Lambert 176,

Next

/
Thumbnails
Contents