Evangelikus lap, 1916 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1916-01-01 / 1. szám

Evangélikus Lap EGYHÁZI, ISKOLAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP Szombatonként jelenik'meg. A lapot illető közlemények, előfizetési és hirdetési dijak a lap szerkesztősége címére: NAGYBÖRZSÖNY (Hont m.) küldendők. FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ: SZIMONIDESZ LAJOS. ;fómunkatársak> HORNYÁNSZKY ALADAR L1C. FIZÉLY ÖDÖN ÉS ENDREFFY JÁNOS. Az előfizetés ára: Egész évre 12 K, fél évre 6 K. Egyes szám ára 30 fillér. Pályázatok minden szava 6 fillér. - Egyéb hirdetések megegyezés szerint. VI. ÉVFOLYAM. ______________„ POZSONY, 1916, JANUÁR 1 ♦__________________________L SZÁM. T ARTALOM: Schultz Aladár: 1916. Jeszenszky Károly S.: Újévi ima. R. Aí.; A theologiai oktatás eszménye, (folytatás és vége.) Szemle. Irodalom. Különféle. - Hirdetések. 1916. Irta: Schultz Aladár tábori lelkész. Az emberiség történetének nem közönséges éve kezdődik a mai nappal. Ha vérben fürdik, is meg újév első napja, sugarai bár megtörnek* a könnyben úszó szemeken, mégis körömmé üdvözöljük, mint reményeinknek első hírnökét Az első hírnök még nem hozott örömhírt, boldog új esztendőt, de bízunk, hogy vala­melyike mégis meghozza, vagy' nyár derekán vagy mire „a falevelek harmadszor is lehullanak,“ de egyszer meghozza. Mindazonáltal nem lehet jóslásokba bocsátkoznunk, különösen maxiem, amikor először írjuk le e számot 1916!, nicfT az elkövetkezendő év a titokzatosságnak szokat­lanul sűrű fátyolát tartja szemünk elé. így kezdtük meg az elmúlt évet is. Ki merte volna akkor állítani, hogy még egy évig tart a háború? Őrültnek tartottuk volna azt és lehetet­lennek a téli háborút. A Kárpátok hófedte ormai, járhatatlan ösvényei mintegy noli me tangere éltek a köztudatban. És mégis! Azóta már egy év telt el. .Nehéz év volt, telve izgalommal, fáradalmakkal. A halálnak soha nem volt ilyen bő aratása; a Kárpátok lánca és egész Galizia ma egy temető, hol ezer meg ezer vitéz alussza hősi álmát. De a meglepetések éve is volt. Olyan események váltak valóra, amikről álmodni sem mertünk volna. Pedig az elmúlt év sokkal rosszabb előjelek közt indult meg, mint a mostani. Ott álltunk a Kárpátokban, a fagyos ormokon és messze beláttuk hazánk szép völgyeit, a földet, melynek fiai egyenként babérkoszorút érdemel­nek. Egy oly sereg állott szemben velünk, kis néppel, mely milliókat mondhatott magáénak. És eljött a tavasz, vele új csalódás és mi azt hittük akkor, hogy az Úr elhagyott minket. És még sem. Mikor úgy látszott, hogy veszve van minden, elkövetkezett a fordulat. Mit sem értek a milliós seregek, sorra romhalmazzá dőltek a várak, melyekben reménykedtek és mi, a sok szenvedésben megizmosodva tudtuk meg, mily hatalmas erő lüktet a nemzet lelkében. A bal­sikerekben tudtunk bízni, a szerencsés napokon nem bizakodtunk el. Holtnak hitt energiák keltek új életre: megtanultunk lemondani, élni ott, hol eddig lehetetlennek tartottuk az életet, szembe néztünk a nélkülözéssel, a fagyos viharokkal, a halállal, hogy megtanuljuk becsülni az életet. Országok merültek alá az enyészetbe, királyi trónok inogtak meg és e nagy őrületben mi szilárdak maradtunk. Az elmúlt év minden eseménye kell, hogy emlékezetünkben meg­maradjon. De most sem hitegetjük magunkat hiú remé­nyekkel, hogy már csak egy-két hét vagy hónap a megpróbáltatás ideje és mindennek vége leszen — bár úgy lenne! Érezzük, hogy még soká kell küzdenünk, mert a világban nagyon kevés a belátás, épen ezért a társadalomnak és az egyháznak is fel kell készülve lennie az új évben is. Viszont kishítűek sem akarunk, lenni, mert erre semmi okunk nincsen. És ha lord Kitchener azt kiáltja oda a világnak, hogy a háború csak tavasszal kezdődik és még két évig fog tartani, az csak egy gonosz lelkű embernek agyszüle­

Next

/
Thumbnails
Contents