Révész János: A mi osztályrészünk : A nagybányai ág. h. evang. egyház története. Nagybánya 1905.

A MI OSZTÁLYRÉSZÜNK A NAGYBÁNYAI ÁG. H. EVANG. EGYHÁZ TÖRTÉNETE IRTA : RÉVÉSZ JÁNOS ÁG. H. EV. LELKÉSZ. Ára 2 korona. NAGYBÁNYÁN. NYOMATOTT NÁNÁSY ISTVÁNNÁL

Next

/
Thumbnails
Contents