Beyer Fülöp: A marosvásárhelyi ág. hitv. ev. egyház keletkezése és százéves története. Marosvásárhely 1929.

KIADJA A MAROSVÁSÁRHELYI EV. PRESBYTERIUM EZEN FŐZET TISZTA JÖVEDELME A TEMPLOMÉPITÉSI ALAP JAVARA FORD1TTATIK I , , A MAROSVÁSÁRHELYI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZ KELETKEZÉSE ÉS SZÁZÉVES TÖRTÉNETE (ím IRTA BEYER FÜLÖP LELKÉSZ

Next

/
Thumbnails
Contents