Kiss Árpád: Evangélikus vallástan - Az elemi népiskola V-VI. és ismétlő osztályos tanulói részére (Hosszufalu, 1910)

A magyarhoni ág. h. ev. egyetemes vallástanitási tanterv alapján IRTA: KISS ÁRPÁD, csernátfalusi ev. lelkész. — Egyházhatóságilag engedélyezve. — javított és bővített második kiadás. Ára fillér. : Nyomatott---­Janc só János könyvnyomdájában Hosszufalu, 1910. EVANGÉLIKUS VilLLin AZ ELEMI NÉPISKOLA^ V—VI. ÉS ISMÉTLŐ OSZTÁLYOS TANULÓI RÉSZÉRE.

Next

/
Thumbnails
Contents