Fabó András: A magyar- és erdélyországi mind a két vallású evangelikusok okmánytára (Pest, 1869)

A MAGYAR- ÉS ERDÉLYOR SZÁGI MIND A KÉT HALLÁSÚ EVANGÉLIKUSOK OKMÁNYTÁRA. BALLAGl MÓR, BALOGH PÉTER, CSENGERY ANTAL, GEDULY LAJOS, KARSAY SÁNDOR, KUBINYI ÁGOSTON, KUN BERTALAN, MÁDAY KÁROLY, GR. MIKÓ IMRE, NAGY PÉTER, B. PODMANICZKY FRIGYES, B. PRÓNAY GÁBOR, RADÓ 1GNÁCZ, RÉVÉSZ IMRE, SZABÓ KÁROLY, SZÉKÁCS JÓZSEF, SZENTIVANYI MÁRTON, TEUT.SCII GYÖRGY, TISZA KÁLMÁN, TÖRÖK PÁL, B. VAY MIKLÓS, ZSEDÉNYI EDUARD HELYESLÉSÉVEL KÖZLI FABÓ ANDRÁS, VöÁílDI ÁG VALL KV. PAP ÉS A MAGV. TLD. AKADÉMIA LEV. TAGJA. I. KÖTET. PEST, KIADJA OSTERLAMM KÁROLY. 18G9.

Next

/
Thumbnails
Contents