Frenyó Lajos: A megváltó eljövetelének előkészítése az Ószövetségben - Ószövetségi élet- és jellemképek s tanítások (Eperjes, 1914)

A magyarországi ág. hitv. ev. keresztyén egyház 1914. évi egyetemes közgyűlése jkv. pont alatt engedélyezte A MEGVÁLTÓ ELJÖVETE­LÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE =AZ ÓSZÖVETSÉGBEN. = ÓSZÖVETSÉGI ÉLET- ÉS JELLEMKÉPEK S TANÍTÁSOK. KÖZÉP-, POLGÁRI-, FELSŐ-LEÁNYISKOLÁK ÉS KATONAI ALREÁLISKOLÁK I. OSZTÁLYA SZÁMÁRA ÍRTA FRENYÓ LAJOS EPERJESI ÁG. HITV. EV. FŐGIMN. VALLÁSTANÁR. Tisztelettel küldi a szerző C- - SZERZŐ SAJÁTJA. . Z? EPERJES. KÓSCH ÁRPÁD KÖNYVNYOMTATÓ-INTÉZETÉBŐL. 1914. 5559. Ära 1 korona.

Next

/
Thumbnails
Contents