Grátz Mór: „Légy hű!" - Evangel-keresztyén vallástan (Kolozsvár, 1888)

Ezen könyvecske több rendbeli, 1870 és 1887 kö­zött készült német nyelvű saját vallástani munkám, nem különben több más jelesebb kútfő nyomán készült. A „Füg­gelék“ hosszabb konfirmácziói oktatás, vagy esetleg isko- 1 ai használat czéljából Íratott. A „serdültebb konfir­mandusok“ alatt különösen a 14—16 éves — erdélyi — növendékeket értjük. Azonban — kihagyva a kihagyandó- kat — hisszük, hogy a könyvecske másutt is használható lesz. A szöveg közé nyomatott énekversek a Győri énekes­könyvből vannak átvéve. A SZERZŐ. Nyom. Ormós Ferencnél a ref. holl. bet. Kolozsvárt.

Next

/
Thumbnails
Contents