Zsilinszky Mihály: Keresztyén hit- és erkölcstan főgymnasiumi és főreáltanodai protestáns ifjúság számára (Budapest, 1891)

$ KERESZTYÉN HIT- és ERKÖLCSTAN FÖGYMHASIUMI ÉS FŐREÁLTAHODAI PROTESTÁNS IFJÚSÁG SZÁMÁRA. IRTA ZSILINSZKY MIHÁLY, ^ tanár. A második kiadást sajtó alá rendezte és némileg' bővítette: HÖRK JÓZSEF, theol. tanár. BUDAPEST. KILIÁN FRIGYES, M. K. EGYETEMI KÖNYVÁRUS. 1891.

Next

/
Thumbnails
Contents