Hetvényi Lajos: Az evangéliomi keresztyén világnézet - A magyarhoni ágost. hitv. evang. keresztyén egyház által a középiskolák VIII-ik osztálya s a többi középfokú iskolák megfelelő osztályai számára 3/1916. szám alatt engedélyezett vallástani kézikönyv (Sopron, 1916)

AZ EVANGÉLIOMI KERESZTYÉN VILÁGNÉZET. A MAGYARHONI ÁGOST. HITV. EVANG. KERESZTYÉN EGYHÁZ ÁLTAL A KÖZÉPISKOLÁK VIII-IK OSZTÁLYA S A TÖBBI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK MEG­FELELŐ OSZTÁLYAI SZÁMÁRA 3/1916. SZÁM ALATT ENGEDÉLYEZETT VALLÁSTANI KÉZIKÖNYV. IRTA: HETVÉNYI LAJOS SOPRONI EVANG. LÍCEUMI TANÁR. ÁRA: 2 KOR. SOPRON. NYOMATOTT ROM WALTER ALFRÉD KŐ- ÉS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1916.

Next

/
Thumbnails
Contents