Pálfy József: A keresztyén anyaszentegyház története a magyar protestáns egyház részletesebb történetével - Protestáns középiskolák, tanítóképzők és felső leányiskolák számára (Budapest, 1917)

A KERESZTYÉN ANYASZENTEGYHÄZ TÖRTÉNETE A MAGYAR PROTESTÁNS EGYHÁZ RÉSZLETESEBB TÖRTÉNETÉVEL PROTESTÁNS KÖZÉPISKOLÁK, TANÍTÓKÉPZŐK ÉS FELSŐ LEÁNYISKOLÁK SZÁMÁRA ÍRTA PÁLFY JÓZSEF LELKÉSZ ÉS HITTANÁÉ, A SOPRONI EV. TANÍTÓKÉPZŐ IGAZGATÓJA. ÁTNÉZTE BERECZKY SÁNDOR FŐGIMNÁZIUMI VALLÁSTANÁR BUDAPEST, 1917. KÖKA1 LAJOS TULAJDONA IV., KAMERMAYER KÁROLY-UTCa 3. KILENCEDIK KIADÁS

Next

/
Thumbnails
Contents