Hörk József: Katechetika vagyis vallástanitás-tan kézi könyvül a protestáns hittanhallgatók számára (Budapest, 1860)

KATECHETIKA VAGYIS VALLÁSTANITÁS-TAN KÉZI KÖNYVÜL A PROTESTÁNS HITTANHALLGATÓK SZÁMÁRA. IRTA HÖRK JÓZSEF EPERJESI EV. THEOL. R. TANÁR. A nt. s t. protestáns lelkész és tanító uráli szives figyelmébe ajánlva. BUDAPEST. FRANKLIN-TÁRSULAT MAGTAB ÍROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA. 1880.

Next

/
Thumbnails
Contents