Evangélikus Egyházi Értesítő, 1914 (7. évfolyam, 1-3. szám)

TARTALOMJEGYZÉK. Oldal Adókimutatás...................................................................................21 Adományok . . . -...........................................................................8 Alapok és alapítványok .....................................................................8 Á ldozatok...............................................................................................8 A Civilizáció árulói.........................................................................61 Egyháztanács évi jelentése................................................................2 Egyházi és iskolai hírek..............................................................65 Életkép külmisszióból...................................................................18 Ferenc Ferdinánd trónörökös emlékére......................................45 G yülekezeti hírek.................................................................... 52, 65 Isten a mi oltalmunk és erősségünk.........................................57 J elentés a bpesti ev. testvéregyházak 1918. évi működéséről 46 Oldal A Luther társaság közgyűlése....................................................64 Meghívó................................................................................................i Névjegyzék...........................................................................................9 A németországi kilépési mozgalmakról....................................20 O ratórium ülések................................................................................8 P ályázat..............................................................................................11 A pesti ág hitv. evang. egyház költségvetése .... 10 Protestáns Országos Árraegylet története...............................58 S tatisztikai kimutatás hitoktatásról .........................................12 T isztviselők..........................................................................................2 Tabitha-Nőegylet..............................................................................60 Tisztelet az elesetteknek..............................................................63

Next

/
Thumbnails
Contents