Evangélikus Egyházi Értesítő, 1912 (5. évfolyam, 1-4. szám)

TARTALOMJEGYZÉK. Oldal Adókimatatás........................................................................................19 Adományok....................................................................................9 Alapítványt tevők és hagvományozók névjegyzéke ... 9 Alapok és alapítványok......................................................8, 55 Áldozatok ................................. 9 B elmisszió..................................................................................51 Be thlen Gáborkör.........................................................................15 Budavári evang. templom..........................................................51 E gyesületi hírek.........................................................................17 Egyházi énekkari jelentés..........................................................12 Elemi és polg. leányiskolánkról.................................................63 Ev. Családi Kör...................................................... .13 Főváros vallási statisztikája......................................................15 Gimnáziumi gyámintézeti jelentés............................................16 G yülekezeti hírek................................................................54, 61 Oldal Jelentés a bpesti ev. te stvéregy hazak 1911. évi működéséről 2, 48 Kerkápoly-Bodor-szeretetház felavatása Dunaalmáson . . 68 Költségvetés.......................................................................10, 46 Közgyűlés..................................................................................49 L egújabb ifjúsági mozgalom................................................59 L ather társasági értesítés......................................................50 Oratórium-ülések..........................................................................9 Protestáns Országos Árvaegylet és Árvaház . , 12, 48, 60 Protestáns Patronázs-Egylet................................................58 Soholtx Lajos.........................................................................14 Stóladijszabás.........................................................................11 Tabitha-Nöegylet................................................................18, 54 Törvényjavaslat a Budapest székesfővárosi ág. hitv. ev. egyházközségről....................................................................47 Wagner Géza dr.....................................................................58

Next

/
Thumbnails
Contents