Evangélikus Egyházi Értesítő, 1911 (4. évfolyam, 1-4. szám)

TARTALOMJEGYZÉK. Old. Adományok.................................................... 7, 21, 22, 82, 83 Alapítványt tevők és hagyományozok névjegyzéke ... 7 Alapok és alapítványok..............................................................6 Áldozatok . . . . ;..............................................................7 Belmisszió...............................................................................11 Beiratás eredménye iskoláinkban .........................................68 B ethlen Gábor-kör......................................................................70 Bizottságaink..........................................................................69 D eák-téri templom építéséhez..............................................62 D eák-téri templom jövője........................................................78 Deák-téri templomunk felavatásának 100 éves emlékünnepe 45 Egyesületi hírek . . . .................................... 21, 22, 70, 80 E gyházi adókimutatás............................................................23 E gyházmegyei közgyűlés........................................................59 Egyházunk nagyjai.................................................................74 Egyháztanács évi jelentése.........................................................2 Egy leti ünnepek . . . . •...................................................72 E lemi és polg. leányiskolánkról...............................................60 Ev. Családi Kör....................................................19, 70, 81 Fasori Ev. nőegylet........................................................21, 82 F őgimnáziumunkról.................................................................69 Gyülekezeti hírek......................................................................21 Hitoktatási jelentés 1910/11. évről -*.......................................9 Hitoktatási statisztika............................................................12 H irdetések........................................................ 43, 60, 62, 84 Old. Ifjúsági istentiszteletek............................................................11 Istentiszteletek rendje 1912 ben..............................................73 J elentés a budapesti ev. testvéregyházak 1910. évi műkö­déséről ............................’.................................................49 K özgyűlés.............................................................................57, 64 Községi és állami iskolákba járó ev. növendékek hittan vizsgálatainak rendje............................................................53 M ágócsi Dietz Sándor.................................................................57 Meghívó...........................................................................1, 61 O ratórium ülések........................................................................7 Pályázat....................................................................................22 Pénztári számadás 1910. évről................................................8 P rotestáns Országos Arvaegylet és Arvaház . 22, 58. 71, 80 Protestáns Tanonc-Otthon.................................................71, 83 Reformációi istentiszteletek..............................................11, 72 T abitha-Nőegylot....................................................58, 71, 81 Tanári értekezletek.................................................................10 Tankönyvek jegyzéke ........................................................ 10 T antestület...............................................................................10 Tisztújitás eredménye 1911 jún. 11. és 12-én.........................56 T isztújltás............................................................................ . 21 V allásos estély..........................................................................62 Vallástanítási tananyag 1910/11. évben..................................68 Wagner Géza dr..........................................................................74 Zsigmondy Jenő dr.....................................................................77

Next

/
Thumbnails
Contents