Evangélikus Theologia 1948. 3.szám.

EVANGÉLIKUS THEOLOGIA TARTALOM: DR. SÓLYOM JENŐ: Az úgynevezett egyházfegyelem az Új-Testámentomban. BOTTA ISTVÁN: Wichern. TÁJÉKOZTATÓ: WEILER HENRIK: A Missouri Zsinat. SCHOLZ LÁSZLÓ: a) D. Dr. Prőhle Károly: A hit világa. — b) Svájci theologiai irodalom (Walter Lüthi, Erich Schick és mások könyvei). — c) Theo­logische Literaturzeitung. GROÓ GYULA: Dr. B. Balscheit és Dr. W. Eichrodt: Die soziale Botschaft des Alten Testamentes für die Gegenwart. DR. NAGY GYULA: Találkozás az úton (John A. Mackay: A préfacé to Christian theology.) BIRÓNÉ JUHÁSZ KATALIN: Educateurs Chrétiens. BERNHARD SELAND: »Luther-Hjälpen«. MUNTAG ANDOR: Egyház a világban. Közlemények. 1948 (3. szám) MAGYAR LUTHER-TÁRSASÁG, BUDAPEST Kézirat gyanánt Ára 12 forint

Next

/
Thumbnails
Contents