Evangélikus Theologia 1948. 1.szám.

EVANGELIKUS THEOLOGIA Szerkeszti : AZ EVANGÉLIKUS THEOLOGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG Főszerkesztő : D. ORDASS LAJOS Felelős szerkesztő : SCHOLZ LÁSZLÓ ,mn \ ÉSZÜLT A SZABADSÁGHARC ILJVJ I K ÉVFORDULÓJÁN Kiadásért felelős : RUTTKAY-MIKLIAN GYULA Kiadja a MAGVAR LUTHER-TÁRSASÁG, Budapest, VIII., Üllői-út 24. - A k; iratokat erre a címre kérjük. — Telefon: 135—597. — Postacsekkszámla: 57 Fébé-nyomda, Budapest, VII. Damjanich-u. 28/b. Felelős vezető: Kalmár Jánt

Next

/
Thumbnails
Contents