Evangélikus Theologia 1947. 5.szám.

EVANGELIKUS THEOLOGIA TARTALOM: GYŐRI JÁNOS : A házasság bibliai-theologiai meg­ítélése. Dr. FERDINÁND ISTVÁN : Hit és tudás a fakultatív vallásoktatás kérdésében. D. RAFFAY SÁNDOR : A feloldozás kérdéséhez. SCHOLZ LÁSZLÓ: Rövid hozzászólás a feloldozás kérdéséhez. TÁJÉKOZTATÓ: VAJTA VILMOS: A mai svéd theologia. LESKÓ BÉLA : Fred Linderoth és Sven Norbik : Den Svenska Kyrkan. LEHEL LÁSZLÓ: Zulauf: Az egyház egysége. SELAND BERNHARD: A norvég egyházi élet mai arca. GRÜNVALSZKY KÁROLY: Nyilt levél. Közlemények. 1947 M AGYAR LUTHER-TÁRSASÁG, BUDAPEST . Kézirat gyanánt Ára 5 forint

Next

/
Thumbnails
Contents