Evangélikus Theologia 1947. 2.szám.

EVANGÉLIKUS THEOLOGIA •"•^ORSZÁGOS v eVANSÉUKUS KÖNYVT^ Szerkeszti : AZ EVANGÉLIKUS THEOLOGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG Főszerkesztő : ORDASS LAJOS Felelős szerkesztő : SCHOLZ LÁSZLÓ Kiadja a MAGYAR LUTHER-TÁRSASÁG, Budapest, VIII., Üllői-út 24. - A kéz­iratokat erre a címre kérjük. — Telefon: 135—597. — Postacsekkszámla: 5725 Fébé-nyomda, Bpest. Fel. vez.: Kalmár János. m I

Next

/
Thumbnails
Contents