Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1940. november 3

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZEGYETEM 194«. ÉVI NOVEMBER HO 8. NAPJÁN, BUDAPESTEN TARTOTT ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK Ff •• JEGYZÖKÖNYVE A közgyűlésen D. Báró Badvánszky Albert egyetemes egyházi és iskolai felügyelő és D. Kapi Béla, mint hivatalára nézve legidősebb püspök elnökölt. A közgyűlésen jelen voltak : A) Hivataluknál fogva, I. mint az egyházegyetem tisztviselői: Dr. Szelényi Aladár egyetemes világi főjegyző, Zongor Béla egyetemes egyházi főjegyző, Dr. Konkoly Elemér egyetemes világi tb. főjegyző, Pass László egyetemes egyházi aljegyző, Dr. Báró Badvánszky Antal egyetemes világi al- Magyar Géza egyetemes egyházi aljegyző, jegyző, Kuthy Dezső egyetemes főtitkár ; Dr. Básó Lajos egyetemes ügyész, Dr. Scholtz Oszkár egyetemes levél- és könyvtáros, Kesztler László egyetemes pénztáros, Péter Lajos egyetemes ellenőr, II. mint az egyetemes presbitérium választott tagjai: Arató István, Dr. Bruckner Győző, Laszkáry Gyula, Bartos Pál, Duszik Lajos, Kardos Gyula, D. Dr. Prőhle Dr. Mikler Károly, Somogyi Béla, Dr. Zsedényi Béla, Károly, Smid István, Ziermann Lajos ; * «r ­III. mint az egyetemes törvényszék bírái: Dr. Bertha Benő, Dr. Konkoly Elemér, Laszkáry Duszik Lajos, Kardos Gyula, Kovács Andor, Kuszy Gyula, Dr. Mészáros Gyula, Dr. Szelényi Aladár, Emil, Németh Károly, Sárkány Béla, Ziermann Lajos ; IV. mint hivatalos tisztség viselői: Becht Albert, az egyetemes számvevőszék világi Mihalovics Samu, az egyetemes számvevőszék egy­elnöke, házi elnöke, Báró Feilitzsch Berthold, a gyámintézet világi Ziermann Lajos, a gyámintézet egyházi elnöke, elnöke, » D. Kapi Béla, az egyetemes tanügyi bizottság Dr. Bruckner Győző, a jogakadémia dékánja, elnöke, Dr. Scholtz Oszkár, a nyugdíjintézet ügyvivője, Dr. Báró Podmaniczky Pál, a hittudományi kar dékánja, Dr. Deák János, a Theológusok Otthonának felügyelő tanára. B) Hivataluknál fogva, mint az egyházkerületek képviselői : Dr. Mesterházy Ernő, a dunántúli egyházkerület D. Kapi Béla, a dunántúli egyházkerület püspöke, felügyelője, D. D. Raffay Sándor, a bányai egyházkerület Dr. Pesthy Pál, a bányai egyházkerület felügyelője, püspöke, Dr. Sztranyavszky Sándor, a dunáninneni egyház- D. Kovács Sándor, a dunáninneni egyházkerület kerület felügyelője, püspöke, Lichtenstein László, a tiszai egyházkerület felügyelője, Túróczy Zoltán, a tiszai egyházkerület püspöke. C) Tisztségüknél fogva : Dr. Bánkúti Dezső, az országos tanáregyesület elnöke, D. D. Baffay Sándor, az országos lelkészegyesület Somogyi Béla, az országos tanítóegyesület elnöke, elnöke.

Next

/
Thumbnails
Contents